E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

GACES monthly seminar on Friday, 13 October 2017 (36th seminar)

Dear distinguished colleagues and post-graduates,

The group of Advanced Computations in Engineering Science (GACES), of the faculty of Civil Engineering (FCE) in HCMC University of Technology and Education (HCMUTE), will organize monthly seminar on

Date: 13 October 2017

Day: Friday

Time: 8:30

At Room A1-1007, HCMUTE, 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCMC

The 36th seminar includes the following presentations:

8h30 – 9h15: Dr. Nguyễn Thế Anh (HCMUTE)

Acoustic wave in porous media. Numerical study of wave propagation in porous media with one or many mineral components. Applications to real Fontainebleau and STATOIL samples

9h20 – 10h05: PhD candidate Tôn Thất Hoàng Lân (HCMUTE)

Finite element analysis of laminated composite plates using the third order shear deformation theory of Shi

We kindly invite distinguished colleagues and post-graduates to participate in the seminar.

Yours sincerely,

On behalf of GACES,

Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Hoài Sơn,

Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Trung Kiên, Dr. Châu Đình Thành

http://fceam.hcmute.edu.vn/
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

          
              BỘ MÔN                            BỘ MÔN                        BM CƠ HỌC ĐẤT              BM THI CÔNG                 BM CÔNG TRÌNH                BỘ MÔN   
              CƠ HỌC                           KẾT CẤU                           NỀN MÓNG                    QUẢN LÝ XD                     GIAO THÔNG                    KIẾN TRÚC
   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:88,376

Tổng truy cập:1,035,415