TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: tutv@hcmute.edu.vn

Điện thoại: (084) 931.282881

Học vấn

2013      Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Kỹ Thuật Giao thông, Đại học Công Nghệ Nagaoka, Nhật Bản

2010:     Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Giao thông, Đại học Công Nghệ Nagaoka, Nhật Bản

2005:     Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Xây Dựng Cầu Đường, Đại học Bách Khoa TP. HCM

Các môn giảng dạy chính

- Thiết kế đường (Đại học)

- Thi công đường (Đại học)

- Quy hoạch & Quản lý giao thông (Đại học)

- Phát triển bền vững trong giao thông (Đại học)

- Tính toàn kết cấu tối ưu (sau đại học)

Hướng nghiên cứu

- Kỹ thuật giao thông vận tải

- Mô phỏng giao thông

Một số công trình tiêu biểu:

[1] Finite element implementation of Huet‒Sayegh and 2S2P1D models for analysis of asphalt pavement structures in time domain, Journal: Road Materials and Pavement Design (TRMP) (Accepted)

[2] Nguyen Minh Anh, Kazushi Sano, Tran Vu Tu, A Monte Carlo Tree Search for Traveling Salesman Problem with Drone, Asian Transport Studies (ATS), ISSN: 2185-5560

[3] Trần Vũ Tự, Nguyễn Thị Tuyết Hương “Đánh giá các giải pháp cách âm bằng phương pháp mô phỏng”, Tạp chí Giao thông vận Tải, trang 86-90, ISSN 2354-0818, 5-2020.

[4] Tran Vu Tu, Nguyen Huynh Tan Tai “Effects of container vehicle flow on intersection capacity in motorcycle dominated cities” Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, ISSN: 1866-8755 (Accepted)

[5] H.T. Tai Nguyen, Vu-Tu Tran, Van-Rin Phan and Ba-Gio Phan “Analysis of stress and strain in flexible pavement structures comprised of conventional and high modulus asphalt using viscoelastic theory”, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, ISSN: 1866-8755 (Accepted)

[6] Trần Vũ Tự, Nguyễn Hữu Huy, Hồ Sĩ Đắc, “Ước Lượng Giá trị Quy Đổi Của Xe Rơ Moóc Trong Môi trường Giao Thông Xe Máy”, Tạp chí xây dựng, Trang 82-85, ISSN 0866-8762, 03-2020.

[7] Trần Vũ Tự, Hồ Sĩ Đắc, “Đánh Giá Vùng Ảnh Hưởng Của Xe Rơ Moóc Trong Môi trường Giao Thông Hỗn Hợp”, Tạp chí xây dựng, Trang 86-90, ISSN 0866-8762, 03-2020.

[8] Nguyen Minh Anh, Kazushi Sano, Tran Vu Tu, “A UCT-Based Approach for Traveling Salesman Problem with Drone”, Journals of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 13, pp.891-907, 2019

[9] Nguyễn thị Tuyết Hương, Tran Vũ Tự: “Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp cách âm giảm ồn trong công trình xây dựng”, Tạp chí Giao thông vận Tải, trang 55-62, ISSN 2354-0818, 11-2019.

[10] Trần Vũ Tự, Nguyen Thi Tuyet Huong, Nguyen Huynh Tan Tai: “Nghiên cứu thực nghiệm về tính cách âm của vật liệu”, Hội nghị Công nghệ Xây Dựng Civiltech3, pp456-465, ISBN: 978-604-73-6847-1

[11] Nguyen Huynh Tan Tai, Tran Vu Tu: “Phân tích ứng suất cắt trượt giữa các lớp trong kết cấu áo đường sử dụng bê tông nhựa cứng”, “Analysing the interlayer shear stress of asphalt pavement composed of conventional and high modulus asphalt”, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE), 13 (5V), pp. 85-92. (2019)

[12] Trần Vũ Tự, Nguyễn Minh Thiện: “The effect of traffic volume on Concrete Pavement Deterioration – A case Study in An Giang province” Tạp chí xây dựng, Trang 83-86, ISSN 0866-8762, 8-2019.

[13] Trần Vũ Tự, Lê Ngọc Tấn: “Nghiên cứu hiệu quả của cừ đá gia cố nền cho công trình xây dựng khu vực tỉnh An Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 174-179, ISSN 0866-8762, 3-2019.

[14] H. T. Tai Nguyen, Anh Thang Le, Vu Tu Tran, Duy Liem Nguyen “Fatigue characterization of conventional and high rutting resistance asphalt mixtures using the cyclic indirect tensile test”, proceedings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering works and structures, Springer, pp. 579-584, Vol. 54, 2019 (CIGOS)

[15] Tran Vu TU, Thakonlaphat JENJIWATTANAKUL, Chu Cong MINH, Vehicle Ownership Comparison between Ho Chi Minh city and Bangkok, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.12,2019 (at the site: http://www.easts.info/on-line/proceedings/vol.12/pdf/PP2226.pdf), Srilanka

[16] Tran Vu TU, Hiroaki Nishiuchi, “A comparison of motorcycle ownership and use in Ho Chi Minh city and Bangkok”, the 4th IEEE International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Page(s):825 – 830, DOI: 10.1109/GTSD.2018.8595547, 11-2018

[17] Trần Vũ Tự, Nguyễn Minh Thiện: “Đánh giá sự hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện dòng giao thông khác nhau (Damage evaluation of cement concrete road surface under different traffic conditions), Tạp chí xây dựng, Trang 298-302, ISSN 0866-8762, 9-2018.

[18] Trần Vũ Tự, Nguyễn Minh Thiện: “Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường bê tông xi măng bằng phương pháp PCI”, Tạp chí Giao thông vận Tải, Trang 53-57, ISSN 2354-0818, 10-2018.

[19] Doan Thanh Tan, Tran Vu TU, Kazushi Sano “A Study on Motorcycle Equivalent Unit in Urban Streets” Asian Transport Studies (ATS), Vol. 5, No. 2, pp.243-255, 2018

[20] Linh T. T, Sano K., Amila J., Tran Vu Tu “Two-player Game Theory Based Analysis of Motorcycle Driver’s Behavior At Signalized Intersection, Asian Transport Studies (ATS), Vol. 5, No. 2, pp. 272-291, 2018

[21] Tran Vu TU, Tran Thanh Mai, Nguyen Huynh Tan Tai “Effects of Mid-block crossing pedestrian on capacity decrease”, Hội Thảo Kiến trúc và Xây Dựng hướng đến Phát triển bền Vững (ACSD), pp.29-39, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ Thuật, ISBN: 978-604-67-1134-6, 2018

[22] Tran Vu TU, Nguyen Huynh Tan Tai “Mô phỏng ảnh hưởng của người đi bộ băng qua đường lên dòng giao thông hỗn hợp ở các khu vực gần các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương”, Hội Thảo Kiến trúc và Xây Dựng hướng đến Phát triển bền Vững (ACSD), pp.311-323, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ Thuật, ISBN: 978-604-67-1134-6, 2018

[23] Tran Vu Tu, Chu Cong Minh, Hiroaki Nishiuchi, “An evaluation of motorcycle ownership and use in Ho Chi Minh city”, The 4th Conference on Transport Science and Technology, pp.725-732, ISBN: 978-604-76-1578-0, May, 2018

[24] Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Vũ Tự, Nguyễn Văn Dương, “Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu - New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soil model” Tạp chí xây dựng, Trang 84-86, ISSN 0866-8762, 5-2018.

[25] Trần Vũ Tự, Võ Văn Tý: “Dự báo nhu cầu Xây dựng công trình công cộng tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 114-118, ISSN 0866-8762, 3-2018.

[26] Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập: “Đánh giá hiệu quả các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử”, Tạp chí xây dựng, Trang 119-126, ISSN 0866-8762, 3-2018.

[27] Tran Vu Tu, Vo Trong Bo, “Simulation of bus lanes in motorcycle-dominated traffic flow by using agent-based model” International journal for traffic and transport engineering, ISSN 2217-5652, Vol. 7, Issue 2, pp. 232-242, 2017

[28] Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Võ Trọng Bộ, “A study about vehicle proportion effect on traffic flow speed at roundabouts by using agent based model” Tạp chí xây dựng, Trang 138-144, ISSN 0866-0762, 8-2017.

[29] Trần Vũ Tự, Nguyễn Hoàng Nhi, “Analysis of the effect of ethnic factors on construction safety – a case study for soc trang province, Tạp chí xây dựng, Trang 151-155, ISSN 0866-0762, 8-2017.

[30] Trần Vũ Tự, Nguyễn Duy Phương: “The effect of signalized intersections on the operation of bus lanes in motorcycle dominated traffic flow, Tạp chí xây dựng, Trang 145-150, ISSN 0866-0762, 8-2017.

[31] Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Phạm Minh Tiến, Trần Vũ Tự, “Evaluating the bonding between asphalt and cement concrete layers” Tạp chí xây dựng, Trang 95-98, ISSN 0866-0762, 8-2017.

[32] Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự, Bùi Hữu Dũng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 19-25, No.1, Vol. 32, 2017

[33] Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự , “Đánh giá tác động của xe rơ móoc lên sự hoạt động của nút giao”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. -11, No.1, Vol. 32, 2017

[34] Trần Vũ Tự, Võ Trọng Bộ, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài “Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 12-18, No.1, Vol. 32, 2017

[35] Tran Vu TU, Kazushi SANO, Effect of Crossing Pedestrians on Traffic Flow in Urban Streets, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, at http://www.easts.info/on-line/proceedings/vol.11/pdf/PP1672_H1.pdf, Vol.11, 2017

[36] Nguyen Van ANH, Tran Vu TU, Kazushi SANO, Effects of Road Width and Number of Lanes on Capacity in Urban Streets, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, at http://www.easts.info/on-line/proceedings/vol.11/pdf/PP1673_H1.pdf, Vol.11, 2017

[37] Nghia, N.T., Vu, N.H.U., Tu, T.V., Lam, L.G. and Shukla, S.K, Back analysis of road embankment using vacuum consolidation method in Ho Chi Minh City. Proceedings of the International Conference on Sustainable Civil Engineering Practices, pp.215-229, 2-3 March 2017, Chandigarh, India, 2017

[38] Nguyen Minh Anh, Sano Kazushi, Hatoyama Kiichiro, Tran Vu Tu, A Hybrid Large Neighborhood Search for Pickup and Delivery Problem with Time Windows, The 56th Infrastructure Planning Conference, (第56回土木計画学研究発表会), Iwate University Ueda Campus, Japan, Nov. 03 .2017

[39] Nguyen Van A, Tran Vu Tu: “Dự báo độ lún của nền đất khi xử lý bằng phương pháp hút chân không có màng kín”, Tạp chí xây dựng, Trang 102-105, ISSN 0866-0762, 2-2017.

[40] Nguyen Van Dương, Tran Vu Tu: “Nghiên cứu sử dụng cọc CFA trong điều kiện địa chất thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí xây dựng, Trang 106-113, ISSN 0866-0762, 2-2017.

[41] Nguyen Van Duong, Tran Vu Tu, “Research on application of CFA Pile to the Geological Conditions of Ho Chi Minh city”, Journal of Science and Education, Special Issue: Construction Engineering, pp. 77-86, ISSN: 2354-0567, 2016

[42] Tran Vu Tu, Nguyen Duy Liem, Vo Trong Bo, “Simulation based analysis of Bus lanes in Motorcycle - dominated urban street”, the 2nd national conference on transport infrastructure with sustainable development, pp.235-241, Construction public House, ISBN: 978-604-82-1 809-6, 2016

[43] Nguyen Duy Liem, Tran Vu Tu, Nguyen Thi Thuy Hang, “Ứng dụng vật liệu nhẹ trong xử lý giảm lún và tăng ổn định nền đường đắp cao xây dựng trên nền đất yếu”, the 2nd national conference on transport infrastructure with sustainable development, pp.499-503, Construction public House, ISBN: 978-604-82-1 809-6, 2016

[44] Tran Vu Tu, Nguyen Huynh Tan Tai, Tran Thanh Mai, Nguyen Cao Y. :Ảnh hưởng của người đi bộ băng ngang qua đường lên dòng giao thông ở Việt Nam, The transport Journal, ISSN 2354-0818, trang 14-17, 2015

[45] Tran Vu Tu, Than Tan Thai, Tran Thanh Mai. : Effects of crossing pedestrians on the travel time of cars and motorcycles, trang 50-52, Review of Ministry of Construction (Tap chi xây dựng), ISSN 0866-0762, 10-2015.

[46] Tran Vu TU and Kazushi SANO. : Simulation based analysis of scramble crossings at signalized intersections, Special Issue: Advances in traffic theory and modeling, International Journal of Transportation, Vol. 2, No. 2, pp. 1-14, 2014.

[47] Tran Vu TU, Kazushi SANO and Hiroaki Nishiuchi. : An improved Bus Signal Priority model for arterial roads, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Special Issue, Vol.70, No.5, pp.837- 847, 2014

[48] Tran Vu TU and Kazushi SANO. : A car lane-changing model under bus priority lane effects, European Transport/Trasporti Europei, Vol. 53, No. 4, pp.1-14, 2013.

[49] Tran Vu TU and Kazushi SANO. : Genetic Algorithm for Optimization in Adaptive Bus Signal Priority Control, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, Vol. 3, No. 1, pp.35-43, 2013

[50] Pham Thi Hong TUOI, Tran Vu TU, Kazushi SANO, Hiroaki NISHIUCHI. : A study on car lane changing behavior in bus priority lanes in Niigata, The 31st Niigata conference on civil engineering, pp. 286-289, Nov. 2013.

[51] Tran Vu TU, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Doan Thanh TAN. : Comparative Analysis of Bus Lane Operations in Urban Roads using Microscopic Traffic Simulation, Asian Transport Studies (ATS), Vol. 2, No. 3, pp.269-283, 2012

[52] Tran Vu TU, Kazushi SANO and Nguyen Cao Y. : Bus priority strategy comparisons at signalized intersections, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Vol. 68, No. 5, pp.718-728, 2012.

[53] Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : Firm Re-location Pattern Incorporating Spatial Interactions, The Annual of Region Science, Journal of the American Society of Civil Engineering, online journal, DOI 10.1007/s00168-012-0523-3, © Springer-Verlag, 2012

[54] Tran Vu TU and Kazushi SANO. : An Improved Bus Signal Priority model for Arterial Roads with Co-ordinations, The 46th Infrastructure Planning Conference, Saitama, Japan, Oct.2012

[55] Tran Thanh MAI, Kazushi SANO and Tran Vu TU. : Estimation of Capacity Decrease and Delay Caused by Mid-block Crossing Pedestrians, The 46th Infrastructure Planning Conference, Saitama, Japan, Oct. 2012.

[56] Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Wisinee WISETJINDAWAT and Tran Vu TU. : The Influence of Regional and Local Accessibility on Logistic Firm Location, Journals of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp.772-783, 2011

[57] Nguyen Cao Y, Kazushi Sano, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : Firm Relocation Patterns Incorporating Spatial Interactions, Compendium of Papers CD-ROM, The 90th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., January 23-27, 2011.

[58] Nguyen Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Tan . : Methodology for Motorcycle Equivalent Unit at Road-Segments in Urban Road, Compendium of Papers CD-ROM, The 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., January 10-14, 2010.

[59] Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : A Micro-Simulation Model of Firm Re-Location, Proceeding of the 15th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), pp. 613-620, 2010.

[60] Tran Vu TU, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Doan Thanh TAN. : Simulation of Bus Operations in Urban Roads Using PARAMICS, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, 2009.

[61] Doan Thanh TAN, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Tran Vu TU. : A study of applying Bus Rapid Transit System in Hanoi, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, 2009.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,738

Tổng truy cập:1,497,533