E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
English          Vietnamese

Email: tutv@hcmute.edu.vn
Phone: 0931.28.28.81

LÝ LỊCH HỌC TẬP
2013: Tiến sĩ (Kỹ thuật giao thông) – ĐH Công NghNagaoka, Nhật Bản
2010: 
Thạc sĩ (Kỹ thuật giao thông) – ĐH Công NghNagaoka, Nhật Bản
2005: 
Kỹ sư (Kỹ thuật xây dựng cầu đường) – ĐH Bách Khoa Tp. HCM


HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • o Quy hoạch giao thông đô thị
  • o Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • o Mô phỏng và phân tích giao thông
  • o Hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt hệ thống xe buýt ưu tiên.
  • o Nghiên cứu, mô hình hoá hành vi giao thông
  • o Mô hình toán học và tối ưu hóa


LÝ LỊCH CÔNG TÁC

 6/2014 – Hiện tại     Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM

 9/2013 – 3/2014      Đại học Niigata, Nhật Bản

11/2005 – 9/2007     Khoa xây dựng, trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn

3/2005 – 11/2005     Công ty tư v ấn xây dựng 533, chi nhánh Hồ Chí Minh CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:
 1. Doan Thanh Tan, Trần Vũ Tự, Kazushi Sano “A Study on Motorcycle Equivalent Unit in Urban Streets” Asian Transport Studies (ATS), Vol. 5, No. 2, pp.243-255, 2018
2. Linh T. T, Sano K., Amila J., Trần Vũ Tự “Two-player Game Theory Based Analysis of Motorcycle Driver’s Behavior At Signalized Intersection, Asian Transport Studies (ATS), Vol. 5, No. 2, pp. 272-291, 2018
3. Trần Vũ Tự, Võ Văn Tý: “Dự báo nhu cầu Xây dựng công trình công cộng tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 114-118, ISSN 0866-8762, 3-2018.
4. Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập: “Đánh giá hiệu quả các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử”, Tạp chí xây dựng, Trang 119-126, ISSN 0866-8762, 3-2018.
5. Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Võ Trọng Bộ, “A study about vehicle proportion effect on traffic flow speed at roundabouts by using agent based model” Tạp chí xây dựng, Trang 138-144, ISSN 0866-0762, 8-2017.
6. Trần Vũ Tự, Nguyễn Hoàng Nhi, “Analysis of the effect of ethnic factors on construction safety – a case study for soc trang province”, Tạp chí xây dựng, Trang 151-155, ISSN 0866-0762, 8-2017.
7. Trần Vũ Tự, Nguyễn Duy Phương: “The effect of signalized intersections on the operation of bus lanes in motorcycle dominated traffic flow, Tạp chí xây dựng, Trang 145-150, ISSN 0866-0762, 8-2017.
8. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Phạm Minh Tiến, Trần Vũ Tự, “Evaluating the bonding between asphalt and cement concrete layers” Tạp chí xây dựng, Trang 95-98, ISSN 0866-0762, 8-2017.
9. Tran Vu Tu, Vo Trong Bo, “Simulation of bus lanes in motorcycle-dominated traffic flow by using agent-based model” International journal for traffic and transport engineering, ISSN 2217-5652, Vol. 7, Issue 2, pp. 232-242, 2017
10. Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự, Bùi Hữu Dũng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 19-25, No.1, Vol. 32, 2017
11. Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự , “Đánh giá tác động của xe rơ móoc lên sự hoạt động của nút giao”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. -11, No.1, Vol. 32, 2017
12. Trần Vũ Tự, Võ Trọng Bộ, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài “Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 12-18, No.1, Vol. 32, 2017
13. Nguyen Van A, Tran Vu Tu: “Dự báo độ lún của nền đất khi xử lý bằng phương pháp hút chân không có màng kín”, Tạp chí xây dựng, Trang 102-105, ISSN 0866-0762, 2-2017.
14. Nguyen Van Duong, Tran Vu Tu, “Research on application of CFA Pile to the Geological Conditions of Ho Chi Minh city”, Journal of Science and Education, Special Issue: Construction Engineering, pp. 77-86, ISSN: 2354-0567, 2016
15. Tran Vu Tu, Nguyen Huynh Tan Tai, Tran Thanh Mai, Nguyen Cao Y. :Ảnh hưởng của người đi bộ băng ngang qua đường lên dòng giao thông ở Việt Nam, The transport Journal, ISSN 2354-0818, trang 14-17, 2015 16. Tran Vu Tu, Than Tan Thai, Tran Thanh Mai. : Effects of crossing pedestrians on the travel time of cars and motorcycles, trang 50-52, Review of Ministry of Construction (Tap chi xây dựng), ISSN 0866-0762, 10-2015.
17. Tran Vu TU and Kazushi SANO. : Simulation based analysis of scramble crossings at signalized intersections, Special Issue: Advances in traffic theory and modeling, International Journal of Transportation, Vol. 2, No. 2, pp. 1-14, 2014.
18. Tran Vu TU and Kazushi SANO. : A car lane-changing model under bus priority lane effects, European Transport/Trasporti Europei, Vol. 53, No. 4, pp.1-14, 2013.
19. Tran Vu TU and Kazushi SANO. : Genetic Algorithm for Optimization in Adaptive Bus Signal Priority Control, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, Vol. 3, No. 1, pp.35-43, 2013
20. Tran Vu TU, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Doan Thanh TAN. : Comparative Analysis of Bus Lane Operations in Urban Roads using Microscopic Traffic Simulation, Asian Transport Studies (ATS), Vol. 2, No. 3, pp.269-283, 2012
21. Tran Vu TU, Kazushi SANO and Nguyen Cao Y. : Bus priority strategy comparisons at signalized intersections, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Vol. 68, No. 5, pp.718-728, 2012.
22. Tran Vu TU, Kazushi SANO and Hiroaki Nishiuchi. : An improved Bus Signal Priority model for arterial roads, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management), Special Issue, Vol.70, No.5, pp.837- 847, 2014
23. Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : Firm Re-location Pattern Incorporating Spatial Interactions, The Annual of Region Science, Journal of the American Society of Civil Engineering, online journal, DOI 10.1007/s00168-012-0523-3, © Springer-Verlag, 2012
24. Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Wisinee WISETJINDAWAT and Tran Vu TU. : The Influence of Regional and Local Accessibility on Logistic Firm Location, Journals of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp.772-783, 2011
25. Tran Vu TU, Kazushi SANO, Effect of Crossing Pedestrians on Traffic Flow in Urban Streets, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11,2017, at http://www.easts.info/on-line/proceedings/vol.11/pdf/PP1672_H1.pdf
26. Nguyen Van ANH, Tran Vu TU, Kazushi SANO, Effects of Road Width and Number of Lanes on Capacity in Urban Streets, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.11,2017, at http://www.easts.info/on-line/proceedings/vol.11/pdf/PP1673_H1.pdf
27. Tran Vu Tu, Chu Cong Minh, Hiroaki Nishiuchi. “An evaluation of motorcycle ownership and use in Ho Chi Minh city”, the 6th international Conference on collaboration in research and Education for Sustainable transport development, ISBN: 978-604-76-1578-0, Ho Chi Minh city, 16-18 May 2018
28. Nghia, N.T., Vu, N.H.U., Tra Vu TU, Lam, L.G. and Shukla, S.K, Back analysis of road embankment using vacuum consolidation method in Ho Chi Minh City. Proceedings of the International Conference on Sustainable Civil Engineering Practices, pp.215-229, 2-3 March 2017, Chandigarh, India, 2017
29. Nguyen Minh Anh, Sano Kazushi, Hatoyama Kiichiro, Tran Vu Tu, A Hybrid Large Neighborhood Search for Pickup and Delivery Problem with Time Windows, The 56th Infrastructure Planning Conference, (第56回土木計画学研究発表会), Iwate University Ueda Campus, Japan, Nov. 03 .2017
30. Tran Vu Tu, Nguyen Duy Liem, Vo Trong Bo, “Simulation based analysis of Bus lanes in Motorcycle - dominated urban street”, the 2nd national conference on transport infrastructure with sustainable development, pp.235-241, Construction public House, ISBN: 978-604-82-1 809-6, 2016
31. Nguyen Duy Liem, Tran Vu Tu, Nguyen Thi Thuy Hang, “Ứng dụng vật liệu nhẹ trong xử lý giảm lún và tăng ổn định nền đường đắp cao xây dựng trên nền đất yếu”, the 2nd national conference on transport infrastructure with sustainable development, pp.499-503, Construction public House, ISBN: 978-604-82-1 809-6, 2016
32. Pham Thi Hong TUOI, Tran Vu TU, Kazushi SANO, Hiroaki NISHIUCHI. : A study on car lane changing behavior in bus priority lanes in Niigata, The 31st Niigata conference on civil engineering, pp. 286-289, Nov. 2013. 33. Tran Vu TU and Kazushi SANO. : An Improved Bus Signal Priority model for Arterial Roads with Co-ordinations, The 46th Infrastructure Planning Conference, Saitama, Japan, Oct.2012
34. Tran Thanh MAI, Kazushi SANO and Tran Vu TU. : Estimation of Capacity Decrease and Delay Caused by Mid-block Crossing Pedestrians, The 46th Infrastructure Planning Conference, Saitama, Japan, Oct. 2012.
35. Nguyen Cao Y, Kazushi Sano, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : Firm Relocation Patterns Incorporating Spatial Interactions, Compendium of Papers CD-ROM, The 90th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., January 23-27, 2011.
36. Nguyen Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Tan . : Methodology for Motorcycle Equivalent Unit at Road-Segments in Urban Road, Compendium of Papers CD-ROM, The 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C., January 10-14, 2010.
37. Nguyen Cao Y, Kazushi SANO, Tran Vu TU and Doan Thanh Tan. : A Micro-Simulation Model of Firm Re-Location, Proceeding of the 15th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), pp. 613-620, 2010.
38. Tran Vu TU, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Doan Thanh TAN. : Simulation of Bus Operations in Urban Roads Using PARAMICS, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, 2009.
39. Doan Thanh TAN, Kazushi SANO, Nguyen Cao Y and Tran Vu TU. : A study of applying Bus Rapid Transit System in Hanoi, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.7, 2009.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:111,175

Tổng truy cập:1,210,778