TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: thodt@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (084) 344 241 876

Học vấn
2006: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành cơ học, Đại học mỏ Paris (Ecole des Mines de Paris
2002:  Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành cơ học đất, Đại học Joseph Fourrier & Đại học Bách khoa Grenoble
2001: Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Xây dựng cầu đường, Đại học Bách Khoa TP. HCM

Các môn giảng dạy chính
- Thủy lực Thủy văn; Thi công đường


Hướng nghiên cứu
- Cơ học vật liệu composites & kết cấu
- Giải thuật tối ưu

Một số công trình tiêu biểu
[1] Martijn H. A. Bonte, Lionel Fourment, Tien-tho Do, A. H. van den Boogaard, J. Huétink, Optimization of forging processes using Finite Element simulations - A comparison of Sequential Approximate Optimization and other algorithms - Struct Multidisc Optim (2010) 42:797–810
[2] Abderrahmane Habbal,Lionel Fourment &Tien Tho Do - Algorithmes hybrides pour l’optimisation globale - Application en forgeage -  European Journal of Computational Mechanics - 2008
[3] T.T. Do - Shape optimization for 3D forging process – PhD. Thesis of Ecole des Mines de Paris – July 2006
[4] T.T. Do,  L. Fourment and M. Laroussi – Sensitivity analysis and optimization algorithms for 3D forging process design – 2004 –NUMIFORM Conference

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,575

Tổng truy cập:1,497,370