E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

Dear distinguished colleagues and post-graduates,

The group of Advanced Computations in Engineering Science (GACES), of the faculty of Civil Engineering (FCE) in HCMC University of Technology and Education (HCMUTE), will organize monthly seminar on

Date: 19 January 2017

Day: Thursday

Time: 9:00 – 10:30

At Room A1-1007, HCMUTE, 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCMC

The 34th seminar includes the following presentations:

9h00 – 9h15: A/Prof. Nguyễn Trung Kiên (HCMUTE)

Introduction to Faculty of Civil Engineering, HCMUTE

9h15 – 10h15: Prof. Ponthot Jean-Philippe (University of Liège, Belgium)

New advances for evolving meshes in 3D large deformation problems - Application to metal forming, wear, crack propagation and fluid-structure interactions using FEM and PFEM

We kindly invite distinguished colleagues and post-graduates to participate in the seminar.

Yours sincerely,

On behalf of GACES,

Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Hoài Sơn,

Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Trung Kiên, Dr. Châu Đình Thành

http://fceam.hcmute.edu.vn/
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

          
              BỘ MÔN                            BỘ MÔN                        BM CƠ HỌC ĐẤT              BM THI CÔNG                 BM CÔNG TRÌNH                BỘ MÔN   
              CƠ HỌC                           KẾT CẤU                           NỀN MÓNG                    QUẢN LÝ XD                     GIAO THÔNG                    KIẾN TRÚC
   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:88,380

Tổng truy cập:1,035,419