TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: tainht@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 902 884 691

Học vấn
2010:Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học kỹ thuật, Đại học Nantes, Cộng Hòa Pháp
2006:Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Xây dựng & Cơ khí, Viện Khoa học Ứng dụng Rennes, Cộng Hòa Pháp
2005:Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Các môn giảng dạy chính
- Thiết kế cầu thép; Đồ án cầu bê tông cốt thép; Đồ án cầu thép; Đồ án tốt nghiệp; Cấp thoát nước đô thị (đại học)
- Độ bền và tuổi thọ kết cấu mặt đường bê tông nhựa (sau đại học)

Hướng nghiên cứu
- Vật liệu nhựa đường và bê tông nhựa
- Mô hình hóa ứng xử của vật liệu bê tông nhựa
- Ứng xử tĩnh và động kết cấu mặt đường
- Phương pháp phần tử hữu hạn

Một số công trình tiêu biểu
[1] H.T. Tai Nguyen, Anh-Thang Le, Tu Tran Vu, Duy-Liem Nguyen, Fatigue characterization of conventional and high rutting resistance asphalt mixtures using the cyclic indirect tensile test, Proceedings of CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure conference, pp. 579-584, 2020.
[2] Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Trần Vũ Tự, Phân tích ứng suất cắt trượt giữa các lớp trong kết cấu áo đường sử dụng bê tông nhựa cứng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, 13(5V), trang 85-92, 2019.
[3] T. Nhan Tran, H.T. Tai Nguyen, K. Son Nguyen, N.T. Huynh Nguyen, Semi-flexible Material: The Sustainable Alternative for the Use of Conventional Road Materials in Heavy-Duty Pavement, Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures, pp. 552-559, 2018.
[4] H.T. Tai Nguyen, T. Nhan Tran, Effects of crumb rubber content and curing time on the properties of asphalt concrete and stone mastic asphalt using dry process, International Journal of Pavement Research and Technology, 11(3), p. 236-244, 2018.
[5] H.T. Tai Nguyen, Modelling the mechanical behaviour of asphalt concrete using the Perzyna viscoplastic theory and Drucker–Prager yield surface, Road Materials and Pavement Design, 18(S2), p. 264-280, 2017.
[6] Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Ứng dụng kết quả thí nghiệm Hamburg wheel tracking vào dự tính độ sâu vệt hằn của kết cấu áo đường mềm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững, 2016.
[7] A. Le van, H.T.T. Nguyen, A weighted residual relationship for the contact problem with Coulomb friction, Computers & Structures, 87(23-24), p.1580-1601, 2009.
[8] A. Le van, H.T.T. Nguyen, Une formulation variationnelle du problème de contact avec frottement de Coulomb, Comptes Rendus Mecanique, 336(7), p. 606-611, 2008.

Các công trình nghiên cứu khác (sẽ liệt kê phần trang web tiếng Anh)
[9] Duy-Liem Nguyen, Thi-Bich-Nga Vu, H.T. Tai Nguyen, Van-Ben Nguyen, Matrix dependent piezoresistivity responses of high performance fiber-reinforced concretes, Proceedings of CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure conference, pp. 337-342, 2020.
[10]K. H. Quang Trinh, Thien-Nhan Tran, H.T. Tai Nguyen, Evaluating the change in the properties of bitumen during production, transport and construction of hot mix asphalt in the conditions of Vietnam, Proceedings of CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure conference, pp. 615-620, 2020.
[11]H.T. Tai Nguyen, N. Hung Nguyen, Using a Non-local Elastic Damage Model to Predict the Fatigue Life of Asphalt Pavement Structure, Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics, pp. 47-63, 2018.
[12]H.T. Tai Nguyen, T. Hang Nguyen, N. Hung Nguyen, Modelling the Static Interaction Between a Shallow Foundation and Soil Base Using Contact Conditions, Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures, pp. 181-190, 2018.
[13]H.T. Tai Nguyen, Calculation of pavement permanent deformation using Perzyna’s elasto-viscoplastic model, Vietnam Journal of Science and Technology, 54(1), p. 150-160, 2016.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,683

Tổng truy cập:1,497,478