TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: liemnd@hcmute.edu.vn
Điện thoại: (084) 913171844

Học vấn
2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Xây dựng, Đại học Sejong, Hàn Quốc
2004: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Cầu đường, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Cầu đường, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Các môn giảng dạy chính
- Thiết kế cầu bê tông cốt thép (đại học)
- Thiết kế cầu thép (đại học)
- Mố trụ và nền móng cầu (đại học)

Hướng nghiên cứu
- Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến cầu, đường
- Tính chất thông minh và cơ học của vật liệu siêu tính năng cao (UHPFRC)
- Tính chất thông minh và cơ học của vật liệu tính năng cao (HPFRC)
- Ứng dụng bê tông nhẹ

Một số công trình tiêu biểu
[1] Nguyen D.L., Lam M.N.-T., Kim D.J. and Song J. Direct tensile self-sensing and fracture energy of steel-fiber-reinforced concretes Composites: Part B 183 (2020) 107714, pp. 1-19  (SCIE-Q1).
[2] Lam M.N.-T., Nguyen D.L., Le D.H. Predicting compressive strength of roller-compacted concrete pavement containing steel slag aggregate and fly ash, International Journal of Pavement Engineering, 2020, https://doi.org/10.1080/ 10298436.2020.1766688 (SCIE-Q1).
[3] Thai D.K., Nguyen D.L., Nguyen D.D. A calibration of the material model for FRC. Construction and Building Materials 254 (2020) 119293 (SCIE-Q1).
[4] Nguyen T.T.H, Phan D.H., Mai H.H., Nguyen D.L. Investigation on Compressive Characteristics of Steel-Slag Concrete. Materials 2020, 13, 1928; doi:10.3390/ ma13081928 (SCIE-Q2).
[5] Thai D.K, Pham T.H., Nguyen D.L. Damage Assessment of RC Columns Retrofitted by Steel Jacket under Blast Loading. Structural Design of Tall and Special Buildings 2019;e1676. https://doi.org/10.1002/tal.1676 (SCIE-Q1).
[6] Nguyen D.L., Thai D.K, Ngo T.T, Tran T.K., Nguyen T.T. Weibull modulus from size effect of high-performance fiber-reinforced concrete under compression and flexure. Construction and Building Materials 226 (2019) 743-758, https://doi.org/ 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.234 (SCIE-Q1). 
[7] Nguyen D.L., Kim D.J., Thai D.K. Enhancing Damage-Sensing Capacity of Strain-Hardening Macro-Steel Fiber-Reinforced Concrete by Adding Low Amount of Discrete Carbons. Materials 2019, 12, 938; doi:10.3390/ma12060938 (SCIE-Q2)
[8] Thai D.K., Nguyen D.L., Kim S.E. Numerical investigation on local damage of proposed RC panels under impact loading. Nuclear Engineering and Design, 341 (2019) 377–389, https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.11.025 (SCIE-Q1).
[9] Nguyen D.L., Thai D.K., Kim D.J. Direct tension-dependent flexural behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concretes. Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2017, Vol. 52(2) 121–134 (SCIE-Q2).
[10]Song J., Nguyen D.L., Manathamsombat C., Kim D.J. Effect of fiber volume content on electromechanical behavior of strain-hardening steel-fiber-reinforced cementitious composites. Journal of Composite Materials, 2015, Vol. 49 (29) 3621-3634 (SCIE-Q2).
[11]Nguyen D.L., Song J., Manathamsombat C., Kim D.J. Comparative electromechanical damage-sensing behavior of six strain-hardening steel-fiber-reinforced cementitious composites under direct tension, Composites: Part B 2015; 69, pp. 159-168 (SCIE-Q1).
[12]Nguyen D.L., Ryu G.S, Koh K.T, Kim D.J. Size and geometry dependent tensile behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete. Composites: Part B 58, 2014, pp. 279-292 (SCIE-Q1).
[13]Nguyen D.L., Kim D.J., Ryu G.S, Koh K.T. Size effect on flexural behavior of ultra-high-performance hybrid fiber-reinforced concrete. Composites: Part B 45, 2013, pp. 1104-1116 (SCIE-Q1).
[14]Nguyễn Duy Liêm. Giải pháp dùng túi địa kỹ thuật chứa cát gia cố bờ sông ở khu vực đất yếu. Kỷ yếu Hội nghị lần thứ 3 về Công nghệ Xây dựng – Civiltech3 (ISBN 978-604-73-6847-1), tháng 9/2019 tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, pp 282-290.
[15]Nguyễn Duy Liêm. Phát triển thẻ thông minh cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 9/2019, pp 139-141.
[16]Lê Trung Hậu, Nguyễn Duy Liêm. Phân tích mô men bản liên tục nhiệt do chuyển vị cưỡng bức dầm chủ gây ra. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 8-2019, pp 214-217.
[17]Phan Tấn Duy, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Xác định sức kháng uốn danh định của dầm BTCT dự ứng lực tiết diện chữ “I” liên hợp bản mặt cầu BTCT theo tiêu chuẩn hiện hành. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 5/2019, pp 104-108.
[18]Dương Minh Thuận, Nguyễn Duy Liêm và Trần Minh Phụng. Đánh giá hiệu quả tài chính và kinh tế - môi trường khi dùng bê tông đá nghiền thay cát kết hợp tro bay khu vực tỉnh An Giang. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 12/2018, pp 210-214.
[19]Nguyễn Duy Liêm. Giảm lún nền đường đắp cao trên nền đất yếu bằng bê tông nhẹ: so sánh thi công lắp ghép và đổ tại chỗ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường Đại học công nghệ Sài gòn (lần 2, ngày 19/12/2018) – Hướng đến công nghệ tiên tiến trong xây dựng TONATCE 2018, pp 109-113.
[20]Nguyễn Duy Liêm. Sức kháng uốn của dầm BTCT theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-5:2017 với nhiều trường hợp cốt thép thanh chịu kéo và nén. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 10/2018, pp 664-670.
[21]Nguyễn Duy Liêm và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Giải pháp chống thấm kết cấu hầm chui đường ô tô nằm dưới mực nước ngầm. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 8-2017, pp 119-122.
[22]Nguyễn Duy Liêm và Trần Vũ Tự. Ứng dụng vật liệu nhẹ trong xử lý giảm lún và tăng ổn định nền đường đắp cao xây dựng trên đất yếu. Hội thảo khoa học quốc gia về Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2 – TISDC 2016, Đà Nẵng.
[23]Nguyễn Duy Liêm. Áp dụng kết cấu sàn giảm tải sau mố cầu. Tạp chí Cầu Đường, số tháng 6 năm 2010.
[24]Nguyễn Duy Liêm. Khảo sát ảnh hưởng độ cứng thanh căng đến mô men uốn của vòm thoải.  Tạp chí Cầu Đường, số tháng 4 năm 2010.
[25]Nguyễn Duy Liêm. Đánh giá kết quả quan trắc lún khi xử lý nền đắp trên đất yếu bằng bấc thấm hay giếng cát. Tạp chí Cầu Đường, số tháng10 năm 2008.
[26]Nguyễn Duy Liêm và Huang Zenbin. Ứng dụng phương pháp thử cọc khoan nhồi bằng hộp tải trọng (Osterberg method) ở công trình đường Nguyễn Văn Linh – Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Cầu Đường, số tháng 7 năm 2005.
[27]Nguyễn Duy Liêm. Nghiên cứu sự phân bố lại mô men do ảnh hưởng của hiện tượng từ biến trong kết cấu dầm liên tục thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Tạp chí Cầu Đường, số tháng 5 năm 2005.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,670

Tổng truy cập:1,497,465