TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: tiengtv@hcmute.edu.vn
Fb: Tieng Tran

Điện thoại: 0906792527

 

Học vấn

2011:   Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học Trái đất, Vũ trụ và Môi trường,
            ĐH Grenoble (Grenoble University), Cộng hòa Pháp.
2007:   Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Cơ học Xây dựng, Học Viện Quốc gia Khoa học ứng dụng Rennes
             (INSA de Rennes), Cộng hòa Pháp.
2006:   Tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ĐH Bách Khoa Tp.HCM.


 

Các môn giảng dạy chính

-  Cơ học Đất, Nền & móng, Nền móng nhà cao tầng, Công trình trên nền đất yếu.

-  Cơ học đất nâng cao, Công nghệ nền móng nâng cao, Mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật, Luật ứng xử của vật liệu

 

Hướng nghiên cứu


 Mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật (bê tông, đất đá) bằng phần tử rời rạc (Discrete Element Method). 
- Tính toán mô phỏng tương tác móng công trình và nền đất, ổn định của mái dốc và hố đào sâu bằng phần tử rời rạc (Discrete Element Method). 
- Tính toán mô phỏng tương tác móng công trình và nền đất, ổn định của mái dốc và hố đào sâu bằng phương pháp phần tử rời rạc (Discrete Element Method).
        - 
Mô hình kết hợp phần tử rời rạc và chất lỏng (Coupled fluid flow – discrete element model)


 

Một số công trình nghiên cứu

1. Hang N.T.T., Khanh N.X., Van Tieng T. (2019) Discrete Element Modeling of Steel Slag Concrete. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 63, pp 284-290. Springer, Cham.

2. Tran Ngoc T.D., Pham Minh Q., Ly Minh H., Tran Van T., Nguyen T. (2018) Modelling of Pollutant Diffusion in Unsaturated Double-Porosity Medium by a Multiscale Method. In: Tran-Nguyen HH., Wong H., Ragueneau F., Ha-Minh C. (eds) Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. CIGOS 2017. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 8, pp 1000-1008. Springer, Singapore.

3. Tran, D., Pham, Q., Nguyen, T., Bui, T., & Tran, T. (2018). A model of solute diffusion in unsaturated double-porosity medium by homogenizationScience and Technology Development Journal20(K7), 68-75. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v20iK7.1213.

4. 
Trần Văn Tiếng, Nguyễn Văn Bình. Mô phỏng ứng xử không thoát nước của đất sử dụng mô hình kết hợp lưu chất – phần tử rời rạc. Tạp chí Xây dựng, số 8, trang 83-88, 2017.

5. Trần Văn Tiếng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Đức Hùng. Sử dụng mô hình kết hợp lưu chất – phần tử rời rạc trong mô phỏng ứng xử của bê tông ẩm và bão hòa nước. Tạp chí Xây dựng, Số 576(3), pp 31-34, ISSN 0866 – 0762, 4/2016.

6. Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. Numerical simulation of saturated and non-saturated concretes under high confining pressure using coupled fluid flow – discrete element model. Journal of Engineering Technology and Education - The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), 9(5), 142 – 147, 2013
.

7. Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. A coupled fluid flow – discrete element model for saturated and non-saturated concrete under high triaxial loading. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 2012.

8. Van Tieng Tran. Structures en béton soumises à des chargements mécaniques extrêmes: Modélisation de la réponse locale par la méthode des éléments discrets. Editions universitaires européennes, ISBN 978-3-8417-8368-4, 2011.9. V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. A discrete element model of concrete under high triaxial loading. Cement and Concrete Composites, 33(9), 936 – 948, 2011.

10. V. T. Tran, P. Marin, L. Scholtès and F. V. Donzé. Discrete modeling of Geomaterials under extreme loading. In proceeding of The fifth International Conference on Discrete Element Methods. London, England, 373–378, 2010.

11. V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. Discrete Element Model of Concrete under high confining pressure. In Proceeding of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, Jeju, Korea, 1, 481–486, 2010.

12. V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. Numerical simulation of concrete under high confining pressure using discrete element modeling. In the Proceeding of the third Euro Mediterranean Symposium On Advances in Geomaterial and Structures (AGS), Djerba, Tunisia, 4, 861866, 2010.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang hướng dẫn

+ Đề tài NCKH sinh viên

+ Đề tài hướng dẫn ThS

1. Mô phỏng ứng xử bê tông bảo hòa nước bằng phương pháp phần tử rời rạc.
2. Mô phỏng ổn định mái dốc đất sét bảo hòa nước bằng phương pháp phần tử rời rạc.
3. Tính toán mô phỏng móng bè cọc trên nền đất yếu nhiều lớp.
4.Mô phỏng tính toán, hiệu chỉnh sức chịu tải của cọc tiền chế thi công trong lổ khoan (Japan pile).

+ Đề tài hướng dẫn NCS

Các đề tài mới muốn nhận sv, hv thực hiện

Bài giảng, giáo trình,…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,619

Tổng truy cập:1,497,414