TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :

Email: sihung.nguyen@hcmute.edu.vn
ĐT: 9084926376
FB: jtsihung@yahoo.fr

Học vấn
  Tiến sĩ - Đại học Nice Sophia Antipolis - Công hòa Pháp.

Các môn học tham gia giảng dạy 

Hướng nghiên cứu khoa học
- Gia cố nền đất yếu.
- Ổn định hố đào sâu.
- Cơ chế phá hoại đất đá.
- Nền móng nhà cao tầng.

Các công trình nghiên cứu đã được công bố

S-H. Nguyen; A. Chemenda ; J. Ambre; Influence of the loading conditions on the mechanical response of granular materials as constrained from experimental tests on synthetic rock analogue material; J, International journal of rock mechanics and mining sciences, ISSN: 13651609, Vol: 48, Issue: 1, Date: 2011-01-01, Start page: 103, # of pages: 13.

Alexandre I. Chemenda, Si-Hung Nguyen, Jean-Pierre Petit, Julien Ambre;  Experimental evidences of transition from mode I cracking to dilatancy banding;  Comptes Rendus Mécanique, Volume 339, Issue 4, April 2011, Pages 219-225; 20 11.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang hướng dẫn

+ Đề tài NCKH sinh viên


+ Đề tài hướng dẫn ThS

Cọc bê tông thành mỏng thi công tại chỗ PCC.

+ Đề tài hướng dẫn NCS
Các đề tài mới muốn nhận sv, hv thực hiện

Kết cấu thanh nhôm trên nền đất yếu.

Bài giảng, giáo trình,…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:137,623

Tổng truy cập:1,497,418