TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     HAPPY NEW YEAR 2021!
Tác giả :
Điện thoại:  +84 912 327412.
Email: ducnm@hcmute.edu.vn

Học vấn
  2014: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Địa kỹ thuật, Xây dựng Dân dụng, Công nghiệp,
         ĐH. Khoa học và công nghệ quốc gia Đài Loan. 
  2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Địa kỹ thuật, Xây dựng Dân dụng, Công nghiệp,
            
ĐH. Khoa học và công nghệ quốc gia Đài Loan.
  2007: Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng, Công nghiệp, ĐH Xây dựng, Việt Nam.

Các môn giảng dạy chính:
Đại học: 
   - Cơ học đất.
   - Nền và móng.
   - Thí nghiệm cơ học đất.
   - Khảo sát địa chất công trình.
   - Thí nghiệm Cơ học đất.
   - Đồ án nền móng, Đồ án tốt nghiệp.
Sau đại học:
   - Cơ học đất nâng cao.
   - Kỹ thuật nền móng nâng cao.

Hướng nghiên cứu:
 - Cải tạo, gia cường đất sét yếu: gia cường vải địa kỹ thuật, đệm cát, xi măng cát, xi măng kết hợp với xơ thiên nhiên.
 - Ứng xử cố kết, ứng xử cắt trong điều kiện cắt đất trực tiếp, nén 1 trục nở hông, nén 3 trục UU, CU, CD các loại đất sét gia cường.
 - Ổn định hố đào sâu, tính toán thiết kế tường tầng hầm, các công trình ngầm.

Một số công trình tiêu biểu:
1. Nguyen, M.D., Yang, K.H., and Yalew, W.M. (2020). Compaction Behavior of Nonwoven Geotextile-Reinforced Clay. Geosynthetics International, 27(1) 16-33. https://doi.org/10.1680/jgein.19.00053 [SCIE, Q1].

2. Đức, N. M., Thắng, L. A., & Khải, N. Q. (2019). Nghiên cứu chỉ số CBR của đất bùn lòng sông đầm chặt gia cường hỗn hợp xi măng – cát. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 13(5V), 112-123.

3. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thế Anh , (2019). Nghiên cứu cường độ của đất sét yếu gia cường vải địa kỹ thuật trong điều kiện thí nghiệm CBR hiện trường, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 08/2019, 192-196.

4. Nguyễn Minh Đức, Đặng Hoàng Đa, (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng của đệm cát và vải địa kỹ thuật đến cường độ CBR hiện trường của đất sét yếu gia cường. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 08/2019, 102-106.

5. Nguyễn Minh Đức, Lê Đức Lập, (2018). Nghiên cứu cải tạo đất bùn nạo vét lòng sông thay thế cát trong công tác san lấp mặt bằng tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018,59-63.

6. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quốc Việt, (2018). Nghiên cứu ổn định sạt trượt do quá trình nạo vét và đắp đê bao tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 05/2018, 49-52.

7. Nguyễn Minh Đức, Chung Tất Niên, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng ma sát âm theo thời gian đến sức chịu tải của cọc đơn trên nền đất yếu tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 10/2018, 119-123.

8. Nguyễn Minh Đức, Lưu Huỳnh Trung, (2018). Nghiên cứu ứng xử chênh lún giữa móng cọc và móng nông trên nền cát san lấp trong cụm công trình tại tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018, 48-52.

9. Nguyễn Minh Đức, Trần Ngọc Liễm, (2018). Nghiên cứu ứng xử lún của công trình móng nông trên nền cát san lấp và đất sét yếu bão hòa tại tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018, 53-58.

10. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Lê Nhật Huy, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, (2017). Nghiên cứu ứng xử rơm cuộn chống xói lở bờ sông và đê bao tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 08/2017, 89-94.

11. Nguyễn Chí Thuận, Nguyễn Minh Đức, (2017). Nghiên cứu ứng xử lún cố kết của đất bùn đáy sông được gia cường xỉ lò kết hợp vải địa kỹ thuật trong điều kiện nén một trục, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 10/2017, 174-179.

12. Nguyễn Minh Đức, Võ Văn In, Phạm Kỳ Phương. (2017). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cân bằng giới hạn trong phân tích ổn định, mực nước giới hạn và vùng nguy hiểm bờ sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 03.2017, 91-95.

13. Yang, K.H, Nguyen, M.D., Yalew, W. M., Liu, C-N, and Gupta, R., (2016) “Behavior of Geotextile-Reinforced Clay under Consolidated-Undrained Tests: Reinterpretation of Porewater Pressure Parameters”, Journal of GeoEngineering, 11(2), 45-57. [EI, Q2].

14. Yang, K.H., Yalew, W. M., & Nguyen, M. D. (2016). Behavior of Geotextile-Reinforced Clay with a Coarse Material Sandwich Technique under Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression. International Journal of Geomechanics, 16(3), 04015083 [SCIE, Q1].

15. Liu, C-N, Yang, K-H, and Nguyen, M.D. (2014),  "Behavior of Geogrid-Reinforced Sand and Effect of Reinforcement Anchorage under Large-Scale Plane Strain Compression",  Geotextiles and Geomembranes, 42, 479-493, [SCIE, Q1].

16. Nguyen, M.D., Yang, K.H, Lee, S.H, Wu, C.S, Tsai, M.H, (2013) “Behavior of Nonwoven Geotextile-Reinforced Soil and Mobilization of Reinforcement Strain under Triaxial Compression”, Geosynthetics International, 20(3), 207-225 [SCIE, Q1].

Các công trình nghiên cứu khác: 
Sách tham khảo
1. Nguyễn Minh Đức, Trần Văn Tiếng, 2019. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm nén 3 trục cho đất trong phòng thí nghiệm – Guidelines for Performing Triaxial Compression Test on Soil in Laboratory. pp 56, ISBN 978-604-67-1411-8.

Hội nghị trong nước & nước ngoài:
1. Nguyen, M.D., Nguyen, T.T., Nguyen, V.T., 2019. The effects of soaking process on the bearing capacity of expansive clay reinforced by nonwoven geotextile, Proceedings of the 4th Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series, Volume 62, 669-676, Hanoi, Vietnam, November 2019.

2. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Lê Nhật Huy, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2017, Nguyên cứu khả năng chắn và tiêu tán năng lượng sóng của rơm cuộn phục vụ công tác chống xói lở đê bao, Hội thảo câu lạc bộ khoa học – công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51, Đồng Tháp, 448-460.

3. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Chí Thuận , Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2017. Nghiên cứu ứng xử lún cố kết đất bùn đáy sông gia cường xỉ lò kết hợp vải địa kỹ thuật trong điều kiện nén một trục không nở hông, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017, 739-749; ISBN: 978-604-913-752-5.

4. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Lê Nhật Huy, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2018, Nguyên cứu ứng dụng rơm cuộn gia cường lưới chống tác động của sóng gây xói lở ven bờ sông và đê bao, Hội thảo câu lạc bộ khoa học – công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 53, Hà Nội, 11/2018, 358-376.

5. Yang, K-H, Liu, C-N, and Nguyen, M.D., 2014. Effect of Reinforcement Anchorage on the Plane Strain Behavior of Geogrid-Reinforced Sand, Proceedings of the 10th International Conference on Geosynthetics, 10 ICG, Berlin, Germany, September 2014 (EI).

Các dự án nghiên cứu:

1

Ứng dụng cọc xi măng đất trong gia cường chống sạt lở bờ sông đồng bằng sông cửu long (đã nghiệm thu)
Mã số: T2016-14TĐ

2016