TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH

Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
Mã số 62.52.01.01 

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

Học kỳ

Mốc thời gian

TC

LT

(Tiết)

TH-TN

(Tiết)

BT-TL

(Tiết)

A.

Các học phần ở trình độ tiến sĩ (*)

 

 

 

 

 

1

Môn bắt buộc 1

3

30

 

15

1, 2

2

Môn bắt buộc 2

3

30

 

15

1, 2

3

Môn tự chọn 1

3

30

 

15

1, 2

4

Môn tự chọn 2

3

30

 

15

1, 2

B.

Chuyên đề ở trình độ tiến sĩ

 

 

 

 

 

5

Tiểu luận tổng quan

2

20

 

10

3, 4

6

Chuyên đề NCKH 1

2

20

 

10

3, 4

7

Chuyên đề NCKH 2

2

20

 

10

3, 4

C.

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

8

Báo cáo tiểu luận tổng quan

 

 

 

 

4, 5

9

Báo cáo chuyên đề NCKH 1

 

 

 

 

4, 5

10

Báo cáo chuyên đề NCKH 2

 

 

 

 

4, 5

11

Bảo vệ cấp cơ sở

 

 

 

 

Cuối HK 5

12

Bảo vệ cấp nhà nước

 

 

 

 

Cuối HK 6

(*) chọn 1 trong các hướng nghiên cứu dưới đây:

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 4 học phần với khối lượng 12 tín chỉ. Trong đó có 2 học phần bắt buộc và 2 học phần tự chọn theo các hướng nghiên cứu sau:

1/ Tính toán mô phỏng

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

Mô hình hóa và mô phỏng các bài toán cơ học

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

Cơ học môi trường liên tục

3

30

15

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

Động lực học Công trình

3

30

15

Tối ưu hóa thiết kế

3

30

15

Logic mờ và trí tuệ nhân tạo

3

30

15

Cơ học vật liệu composite

3

30

15

Mô hình hóa và mô phỏng Động lực học chất lỏng

3

30

15

Mô hình hóa tính toán và mô phỏng cấu trúc Cơ học đa tỉ lệ 

3

30

15

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

2/ Độ bền, độ tin cậy của cơ hệ

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

1

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

  2

Lý thuyết đàn - dẻo

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

1

Cơ học phá hủy

3

30

15

2

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

3

Tính tuổi thọ

3

30

15

4

Tối ưu hóa thiết kế

3

30

15

5

Phương pháp phân tích trạng thái giới hạn các bài toán cơ học kỹ thuật

3

30

15

6

Cơ học vật liệu composite

3

30

15

7

Phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên và ứng dụng tính toán độ tin cậy của công trình

3

30

15

8

Mô hình hóa tính toán và mô phỏng cấu trúc Cơ học đa tỉ lệ 

3

30

15

9

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

3/ Nghiên cứu động lực học cơ hệ

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

1

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

2

Động lực học cơ hệ

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

1

Lý thuyết dao động nâng cao

3

30

15

2

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

3

Tính tuổi thọ

3

30

15

4

Tối ưu hóa thiết kế

3

30

15

5

Động lực học chất lỏng

3

30

15

6

Cơ học vật liệu composite

3

30

15

7

Phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên và ứng dụng tính toán độ tin cậy của công trình

3

30

15

8

Mô hình hóa tính toán và mô phỏng cấu trúc Cơ học đa tỉ lệ 

3

30

15

9

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

4/ Cơ học tương tác đa môi trường

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

1

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

2

Động lực học cơ hệ

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

1

Nguyên lý biến phân

3

30

15

2

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

3

Mô hình hóa và mô phỏng các bài toán Cơ học

3

30

15

4

Tối ưu hóa

3

30

15

5

Động lực học chất lỏng

3

30

15

6

Mô hình và mô phỏng các bài toán tương tác rắn lỏng

3

30

15

7

Phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên và ứng dụng tính toán độ tin cậy của công trình

3

30

15

8

Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán dòng chảy, khuếch tán, đối lưu nhiệt

3

30

15

9

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

5/ Tối ưu hóa thiết kế cấu trúc

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

1

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

2

Thiết kế tối ưu – CAE

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

1

Tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy

3

30

15

2

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

3

Mô hình hóa và mô phỏng các bài toán Cơ học

3

30

15

4

Tối ưu hóa nâng cao

3

30

15

5

Mạng thần kinh và logic mờ

3

30

15

6

Phương pháp phân tích trạng thái giới hạn các bài toán cơ học kỹ thuật

3

30

15

7

Cơ học vật liệu composite

3

30

15

8

Phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên và ứng dụng tính toán độ tin cậy của công trình

3

30

15

9

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

6/ Tính toán cơ học vật liệu mới

TT

Nội dung

Số TC

LT

TL, Seminar

A.

Môn bắt buộc

6

 

 

1

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

30

15

2

Cơ học vật liệu composite

3

30

15

B.

Môn tự chọn 2 trong các môn sau:

27

 

 

1

Cơ học phá hủy

3

30

15

2

Cơ học vật rắn biến dạng

3

30

15

3

Mô hình hóa và mô phỏng các bài toán Cơ học

3

30

15

4

Tối ưu hóa nâng cao

3

30

15

5

Mô hình và mô phỏng số kết cấu tấm vỏ

3

30

15

6

Phương pháp phân tích trạng thái giới hạn các bài toán cơ học kỹ thuật

3

30

15

    7

Mô hình và mô phỏng các tấm, vỏ vật liệu đa chức năng (piezo điện, cơ nhiệt FGM,…)

3

30

15

    8

Mô hình hóa tính toán và mô phỏng các cấu trúc Cơ học đa tỉ lệ

3

30

15

    9

Phương pháp phần tử hữu hạn Euler- Lagrange bất kỳ cho bài toán biến dạng lớn và biên dao động tự do

3

30

15

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,250

Tổng truy cập:1,238,742