E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

Ngành đào tạo: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
Mã ngành: 60.58.02.08
1. Cấp bằng bởi:
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
2. Bằng cấp:
Thạc sĩ ngành Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp
3. Thời gian đào tạo:
1,5 năm
Được kéo dài tối đa 1 năm
4. Đối tượng tuyển sinh:
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp.
Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (khác nhau về chương trình dưới 40%): như ngành cầu đường, ngành địa cơ nền móng, ngành cảng công trình biển. Chủ nhiệm ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ căn cứ vào các học phần trong bảng điểm của người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đã nêu trên để đề xuất với nhà trường yêu cầu người học đó bổ sung các môn học cần thiết khác.
Được cơ quan đồng ý cử đi học (nếu là CB-CNV hay giáo viên).
Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo qui định số 10/TT-LB ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ giáo dục và Đào tạo
Và các điều kiện dự tuyển khác theo qui chế mới: thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

            
           BỘ MÔN CƠ HỌC                 BỘ MÔN KẾT CẤU           BM CƠ HỌC ĐẤT-NỀN MÓNG    BM THI CÔNG-QUẢN LÝ XD      BM C. TRÌNH GIAO THÔNG
                                                                                         
                                                      

   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:74,793

Tổng truy cập:836,740