E-LEARNING

       
             
        ADMISSION 2020

             


  
      STUDENT ADVISORY


           
 
Tác giả :

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐV

HT

LT

BT/TH

Học kỳ

I

Môn học chung

3

 

 

 

 

Phần bắt buộc

 

 

 

 

 1.  

 

Triết học

3

 

 

1

II

Môn học cơ sở

15

 

 

 

 

Phần bắt buộc

12

 

 

 

 1.  

 

Cơ học vật rắn biến dạng

3

 

 

1

 1.  

 

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán xây dựng

3

 

 

1

 1.  

 

Chuyên đề 1

3

 

 

1

 1.  

 

Chuyên đề 2

3

 

 

2

 

Phần tự chọn (chọn 1 môn)

3

 

 

 

 1.  

 

Động lực học kết cấu nâng cao     

3

 

 

1

 1.  

 

Ổn định kết cấu

3

 

 

1

III

Môn học chuyên ngành

6

 

 

 

 

Phần tự chọn (chọn 2 môn)

6

 

 

 

 1.  

 

Cơ học đất nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Cơ học phá hủy

3

 

 

2

 1.  

 

Cơ học vật liệu composite

3

 

 

2

 1.  

 

Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Công nghệ nền móng nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước nâng cao

3

 

 

2

 1. 3

 

Kết cấu thép – bê tông cốt thép liên hợp nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu thép nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu tấm vỏ

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu bê tông cốt sợi

3

 

 

2

IV

Luận văn tốt nghiệp

23

 

 

3

Tổng cộng

47

 

 

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Faculty of Civil Engineering  - HCMC University of Technology and Education

Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Tel: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Visit month:109,222

Visit total:1,238,714