E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
Các thông tin về nhân sự và cơ sở vật chất:
- Đội ngũ giảng viên hiện tại của khoa bao gồm :45 Giảng viên và 1 thư ký trong đó có 2 Phó giáo sư, 20 tiến sỹ. Dự kiến đến năm 2018, Khoa sẽ có 50 giảng viên trong đó sẽ có 4 PGS và 30 tiến

- 5 Bộ môn

- 6 Phòng thí nghiệm và xưởng thực hành

- 1 Nhóm nghiên cứu trọng điểm


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

            
           BỘ MÔN CƠ HỌC                 BỘ MÔN KẾT CẤU           BM CƠ HỌC ĐẤT-NỀN MÓNG    BM THI CÔNG-QUẢN LÝ XD      BM C. TRÌNH GIAO THÔNG
                                                                                         
                                                      

   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:76,987

Tổng truy cập:838,934