TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐV

HT

LT

BT/TH

Học kỳ

I

Môn học chung

6

 

 

 

 

Phần bắt buộc

 

 

 

 

 1.  

 

Triết học

3

 

 

1

 

Phần tự chọn (chọn 1 trong các môn sau)

3

 

 

 

 1.  

 

Phương pháp luận sáng tạo KHKT

3

 

 

1

 1.  

 

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

3

 

 

1

 1.  

 

Kinh tế kỹ thuật

3

 

 

1

 1.  

 

Quản lý công nghệ và đổi mới

3

 

 

1

 1.  

 

Quản lý sản xuất

3

 

 

1

II

Môn học cơ sở

16

 

 

 

 

Phần bắt buộc

4

 

 

 

 1.  

 

Cơ học vật rắn biến dạng

3

 

 

1

 1.  

 

Chuyên đề    

1

 

 

2

 

Phần tự chọn (chọn 4 môn)

12

 

 

 

 1.  

 

Động lực học kết cấu nâng cao     

3

 

 

1

 1.  

 

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán xây dựng

3

 

 

1

 1.  

 

Cơ học kết cấu nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Cơ học đất nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Ổn định kết cấu

3

 

 

2

 1.  

 

Cơ học phá hủy

3

 

 

2

 1.  

 

Cơ học vật liệu composite

3

 

 

2

III

Môn học chuyên ngành

15

 

 

 

 

Phần bắt buộc

3

 

 

 

 1.  

 

Tính toán kết cấu BTCT nâng cao

3

 

 

2

 

Phần tự chọn (chọn 4 môn)

12

 

 

 

 1.  

 

Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Công nghệ nền móng nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước nâng cao

3

 

 

2

 1. 3

 

Kết cấu thép – bê tông cốt thép liên hợp nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu thép nâng cao

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu tấm vỏ

3

 

 

2

 1.  

 

Kết cấu bê tông cốt sợi

3

 

 

2

 1.  

 

Tính toán kết cấu tối ưu

3

 

 

2

IV

Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

3

Tổng cộng

47

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:109,165

Tổng truy cập:1,238,657