TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

Ký hiệu

Chuẩn đầu ra

Trình độ năng lực

1.

Kiến thức

1.1.

Áp dụng các kiến thức nâng cao của cơ học vật rắn, cơ học chất lỏng, động lực học ... vào các lĩnh vực cơ kỹ thuật.

5

1.2.

Phân tích tính toán kết cấu dựa trên kiến thức các phương pháp tính toán mô phỏng nâng cao.

6

2.

Kỹ năng

2.1.

Lựa chọn giải pháp nghiên cứu phát triển các ý tưởng khoa học.

6

2.2.

Phân tích kết quả thí nghiệm, mô phỏng tính toán các vấn đề liên quan lĩnh vực cơ kỹ thuật.

6

2.3.

Nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm; Viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh chuyên ngành.

5

3.

Thái độ

3.1.

Ý thức phương pháp làm việc khoa học đúng đắn và đạo đức nghề nghiệp.

5

3.2.

Trang bị kiến thức nghề nghiệp, xã hội và phát luật vững chắc.

5

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:98,059

Tổng truy cập:1,320,066