E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

9/2017 - 8/2018
Lê Trần Nhật, Châu Đình Thành, Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng MITC4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật trường ĐH SPKT TP.HCM, 45, 43-50, 2018 (1/2018).

Châu Đình Thành, Võ Ngọc Tuyển, Nguyễn Hoàng Phúc, A cell-based smoothed three-node plate finite element with a bubble node for static analyses of both thin and thick plates. Vietnam Journal of Mechanics, 39(3), 229-243, 2017 (9/2017).
Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Vũ Tự, Nguyễn Văn Dương, “Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu - New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soil model” Tạp chí xây dựng, Trang 84-86, ISSN 0866-8762, 5-2018.

Trần Vũ Tự, Võ Văn Tý: “Dự báo nhu cầu Xây dựng công trình công cộng tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 114-118, ISSN 0866-8762, 3-2018.

Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập: “Đánh giá hiệu quả các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử”, Tạp chí xây dựng, Trang 119-126, ISSN 0866-8762, 3-2018.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Võ Trọng Bộ, “A study about vehicle proportion effect on traffic flow speed at roundabouts by using agent based model” Tạp chí xây dựng, Trang 138-144, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Hoàng Nhi, “Analysis of the effect of ethnic factors on construction safety – a case study for soc trang province, Tạp chí xây dựng, Trang 151-155, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Duy Phương: “The effect of signalized intersections on the operation of bus lanes in motorcycle dominated traffic flow, Tạp chí xây dựng, Trang 145-150, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Phạm Minh Tiến, Trần Vũ Tự, “Evaluating the bonding between asphalt and cement concrete layers” Tạp chí xây dựng, Trang 95-98, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Võ Trọng Bộ,
Trần Vũ Tự, Bùi Hữu Dũng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 19-25, No.1, Vol. 32, 2017

Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ,
Trần Vũ Tự , “Đánh giá tác động của xe rơ móoc lên sự hoạt động của nút giao”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. -11, No.1, Vol. 32, 2017

Trần Vũ Tự, Võ Trọng Bộ, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài “Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 12-18, No.1, Vol. 32, 2017

9/2016 - 8/2017
Tuong BPD, Phân tích khả năng kháng chấn của thiết bị giảm chấn chất lỏng bằng lý thuyết và thực nghiệm. Tạp chí xây dựng-Số 2-2017 

Đặng Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Trung Kiên, Phân tích động lực học dầm composite trên nền đàn hồi dưới tác dụng tải trọng di động, Tạp chí Xây dựng, 8, 123-129, 2017 (online 8/2017).

Châu Đình Thành, Phân tích ứng xử tĩnh tấm composite nhiều lớp theo mô hình layerwise bằng phần tử ES-MITC3, Tạp chí Xây dựng, 8, 75-82, 2017 (8/2017).

Tôn Thất Hoàng Lân, Nguyễn Văn Hiếu, Châu Đình Thành, Phân tích tĩnh và ổn định tấm có sườn bằng phần tử tứ giác MISQ24, Tạp chí Xây dựng, 8, 75-82, 2017 (8/2017).

2016
Canh V. Le, Phuc L.H. Ho, Hoa T. Nguyen, Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plan problems. Vietnam Journal of Mechanic, Vol. 38, No. 3 (2016), pp. 167 – 179. 

Phan Bảo Duy, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng , Phân Tích Động Lực Học Phi Tuyến Hình Học Và Vật Liệu Kết Cấu Được 
Trang Bị Hệ Cản. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.79-84.

Đặng Văn Út, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng, Phân Tích Động Lực Học Kết Cấu Thép 9 Tầng Xét Đến Tương Tác Giữa 
Kết Cấu Và Móng Cọc Chịu Tải Trọng Động Đất.Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.72-78


2015
Đoàn Ngọc Tinh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường.  Phân tích phi tuyến khung thép phẳng dùng hàm chuyển vị đa thức bậc năm. Tạp chí Xây dựng, 10, 2015, pp.131-137.
2014
Trung-Kien Nguyen, Ba-Duy Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded sandwich beams based on a high- order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 240-249, 2014

Van-Hau Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded plates based on physical neutral surface using first-order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 92-102, 2014

 2013

Phan Đức Huynh, Nguyễn Văn Nam, Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 25  ISSN 1859-1272


Hoàng Trung Hiền, Trương Thiết Tú, Nguyễn Hoài Sơn, MODAL ANALYSIS FOR THREE DIMENSIONAL FRAME STRUCTURES ELEMENT USING FEM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyen Trong Phuoc, Natural frequencies and critical loads of functionally graded single span beams resting on winkler’s elastic foundaion, Journal of Science Ho Chi Minh city Open University – No.3 (8.2013) ISSN: 1859-3453 Tạp chí trong nước khác


Nguyễn Hữu Quốc Hùng, Lê Anh Thắng, NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG BÊ TÔNG NHỰA CÓ XÉT ĐẾN TÍNH DÍNH KẾT VỚI ABAQUS, Tạp chí KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 44 - 12/2013, ISSN 1859-2724


Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị trà Mi, Phân tích dao động tháp khoan không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Chương Thiết Tú, Hoàng Trung Hiền, Trần Thị Trà Mi, Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Phân tích dao động và dò tìm vết nứt trong tấm FGMS bằng phương pháp XFEM và WAVELET, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


 2012

Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Non-linear finite element analysis for truss, frame structures using co-rotational approach with compatible constraint equations, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – Số 88 - 03/2012


Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Phân tích tĩnh bài toán đàn hồi hai chiều bằng phương pháp không lưới galerkin (EFG), TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT  - SỐ 89-2012, 7/2012


Phan Đức Huynh, Semi-active control of Structure subjected to wind and Earthquake by using MTMD, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ Thuật, Số 88, tháng 5/2012


  2011

Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (I), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (II), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Lê Phương, Trương Anh Tuấn, Đào Nguyên An, Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong thiết kế móng cọc bê tông cốt thép cho công trình nhà cao tầng tại quận 7 – Tp. HCM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 19, năm 2011, ISSN 1859-1272


Phan Đức Huynh, Nguyễn Hoàng Sơn, Ổn định khí động của tiết diện cầu treo bằng các tấm mỏng (winglets) phương pháp điều khiển chủ động, Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ Thuật số 81-2011


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

          
              BỘ MÔN                            BỘ MÔN                        BM CƠ HỌC ĐẤT              BM THI CÔNG                 BM CÔNG TRÌNH                BỘ MÔN   
              CƠ HỌC                           KẾT CẤU                           NỀN MÓNG                    QUẢN LÝ XD                     GIAO THÔNG                    KIẾN TRÚC
   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:83,176

Tổng truy cập:933,427