TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2020

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                              NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982- 20/11/2020!
Tác giả :Bộ môn CTGT
1)
Trần Vũ Tự, Võ Văn Tý: “Dự báo nhu cầu Xây dựng công trình công cộng tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 114-118, ISSN 0866-8762, 3-2018.

2) Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập: “Đánh giá hiệu quả các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử”, Tạp chí xây dựng, Trang 119-126, ISSN 0866-8762, 3-2018.

3) Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Vũ Tự, Nguyễn Văn Dương. Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu - New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soil model. Tạp chí xây dựng, Trang 84-86, ISSN 0866-8762, 5-2018.

4) Trần Vũ Tự. Tăng cường kết nối hiệu quả giữa Nhà Trường và Doanh nghiệp trong thời kỳ Hội nhập. Hội thảo Đổi mới quan hệ Nhà Trường – Doanh nghiệp đáp ứng cuộc cách mạng số, Trang 21-25, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM.

5) Trần Vũ Tự, Trần Thanh Mai, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Effects of Mid-block crossing pedestrian on capacity decrease. Hội Thảo Kiến trúc và Xây Dựng hướng đến Phát triển bền Vững (ACSD), pp.29-39, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ Thuật, ISBN: 978-604-67-1134-6, 2018

6) Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Mô phỏng ảnh hưởng của người đi bộ băng qua đường lên dòng giao thông hỗn hợp ở các khu vực gần các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương. Hội Thảo Kiến trúc và Xây Dựng hướng đến Phát triển bền Vững (ACSD), pp.311-323, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ Thuật, ISBN: 978-604-67-1134-6, 2018.

7) Phan Tấn Duy, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Xác định sức kháng uốn danh định của dầm BTCT dự ứng lực tiết diện chữ “I” liên hợp bản mặt cầu BTCT theo tiêu chuẩn hiện hành. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 5/2019, pp 104-108.

8) Nguyễn Văn Bền, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Vương thị Ngọc Hân. Ứng xử mỏi của bê tông tính năng cao dưới tải trọng uốn. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 2-2019, pp 114-116.

9) Đỗ Văn Tới, Nguyễn Duy Liêm, Vương thị Ngọc Hân, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Ứng xử cắt của dầm tiết diện liên hợp bê tông thường và bê tông tính năng cao. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 2-2019, pp 110-113.

10) Dương Minh Thuận, Nguyễn Duy Liêm và Trần Minh Phụng. Đánh giá hiệu quả tài chính và kinh tế - môi trường khi dùng bê tông đá nghiền thay cát kết hợp tro bay khu vực tỉnh An Giang. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 12/2018, pp 210-214.

11) Nguyễn Duy Liêm. Giảm lún nền đường đắp cao trên nền đất yếu bằng bê tông nhẹ: so sánh thi công lắp ghép và đổ tại chỗ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường Đại học công nghệ Sài gòn (lần 2, ngày 19/12/2018) – Hướng đến công nghệ tiên tiến trong xây dựng TONATCE 2018, pp 109-113.

12) Nguyễn Duy Liêm. Sức kháng uốn của dầm BTCT theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-5:2017 với nhiều trường hợp cốt thép thanh chịu kéo và nén. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 10/2018, pp 664-670.

13) Nguyễn Duy Liêm. Định hướng phát triển thẻ thông minh cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển dịch vụ của Tp.HCM và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ của thành phố giai đoạn 2020 – 2030. Tp. HCM, tháng 7/2019, pp 182-187.

14) Lê Anh Thắng, Hồ Đăng Khoa. Kiểm chứng số liệu đo nhiệt độ bên trong lớp mặt đường bê tông nhựa bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 11/2018, pp 37-40.

15) Lê Anh Thắng, Hồ Đăng Khoa. Dự đoán nhiệt độ bề mặt đường bê tông nhựa theo nhiệt độ không khí và thiết bị đo nhiệt cầm tay. Tạp chí Giao thông vận tải (ISSN 2354-0818), số tháng 12/2018, pp 100-103.

16) Lê Anh Thắng, Nguyễn Thanh Vinh. Ảnh hưởng của xỉ thép hạt nhỏ đến cường độ bê tông. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 11/2018, pp 51-54.

17) Lê Anh Thắng, Trương Vũ Hiền. Nghiên cứu sử dụng cát núi vùng Tịnh Biên – An Giang thay thế cát sông cho các công trình ở địa phương. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 10/2018, pp 143-147.

18) Lê Anh Thắng, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Ngọc Phương Thanh. Thực nghiệm cường độ chịu nén của bê tông có thành phần cốt liệu là bê tông tái chế. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 07/2018, pp 34-36.

19) Vũ Văn Dương, Phạm Mạnh Đình, Lê Anh Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Ý tưởng sử dụng nilon tái chế làm gạch lát nền. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 11/2018, pp 197-199.

20) Lê Anh Thắng, Bùi Thanh Thắng. Chọn tối ưu kích thước tiết diện của nhà công nghiệp nhịp từ 35 đến 60m. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), số tháng 07/2019, pp 287-291.

21) Lê Anh Thắng, Lê Văn Phúc. Nghiên cứu xác định khả năng kháng mỏi của bê tông nhựa chặt thông thường ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XIV, ISBN: 978-604-913-459-3, pp 626-631.

22) Lê Anh Thắng, Lê Văn Phúc. Nghiên cứu xây dựng đường cong chủ mô-đun đàn hồi động của bê tông nhựa chặt 60/70 ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XIV ISBN: 978-604-913-459-3, pp 632-637.

Bộ môn CHD&NM

1) Tran, D., Pham, Q., Nguyen, T., Bui, T., & Tran, T. (2017). A model of solute diffusion in unsaturated double-porosity medium by homogenization. Science and Technology Development Journal, 20(K7), 68-75.

2) Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Sỹ Hùng (2018); Tổng quan về co ngắn cột và phương pháp bù co trong nhà siêu cao tầng, Tạp chí xây dựng  ISSN 0866 – 0762, 8/2018, p. 50-55

3) Nguyễn Sỹ Hùng, Phạm Quốc Minh, Dương Hồng Thẩm (2018); Nghiên cứu thực nghiệm về hệ số nhóm cọc trong đất cát, đất sét và đất hỗn hợp cát – sét trên mô hình vật lý, Tạp chí xây dựng ISSN 0866 – 0762, 8/2018. p. 56-64

4) Nguyễn Minh Đức, Chung Tất Niên, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng ma sát âm theo thời gian đến sức chịu tải của cọc đơn trên nền đất yếu tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 10/2018, 119-123

5) Nguyễn Minh Đức, Lưu Huỳnh Trung, (2018). Nghiên cứu ứng xử chênh lún giữa móng cọc và móng nông trên nền cát san lấp trong cụm công trình tại tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018, 48-52

6) Nguyễn Minh Đức, Trần Ngọc Liễm, (2018). Nghiên cứu ứng xử lún của công trình móng nông trên nền cát san lấp và đất sét yếu bão hòa tại tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018, 53-58

7) Nguyễn Minh Đức, Lê Đức Lập, (2018). Nghiên cứu cải tạo đất bùn nạo vét lòng sông thay thế cát trong công tác san lấp mặt bằng tỉnh An Giang, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 11/2018,59-63

8) Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Lê Nhật Huy, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2018, Nguyên cứu ứng dụng rơm cuộn gia cường lưới chống tác động của sóng gây xói lở ven bờ sông và đê bao, Hội thảo câu lạc bộ khoa học – công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 53, Hà Nội, 11/2018, 358-376

9) Trần Nguyên Việt, Lê Phương, Nguyễn Tổng, Nguyễn Sỹ Hùng. Một cách tiếp cận mới trong thiết kế móng bè cọc bằng phần mền CSI SAFE. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, 04/2018,72-79.

8//2018 - 7/2019

Trung-Kien Nguyen, Ngoc-Duong Nguyen, EFFECTS OF TRANSVERSE NORMAL STRAIN ON BENDING
OF LAMINATED COMPOSITE BEAMS, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 40, No. 3 (2018), pp. 217 – 232 (online 9/2018)

       Nguyễn Hoàng Phương, Lệ Văn Cảnh, Nguyễn Trung Kiên, Kỹ thuật đồng nhất hóa kết cấu tấm mỏng chịu uốn, Hội               nghị Cơ học kỹ thuật, 9/4/2019, Viện Cơ học, Hà Nội.

Pham Duc Thien, Le Huu Hoang Du, "Effect of anchor head shapes on the bond strength between geopolymer concrete          and reinforcement",  Vietnam Journal of Construction, 5/2019.

       Tôn Thất Hoàng Lân, Châu Đình Thành, Nguyễn Văn Hiếu, "Improvement on six-node triangular finite element (IT6)            using twice-interpolation strategy for linear elastic fracture mechanics",  Journal Technical Education Science, 52, 32-              40, 2019.

       Lê Minh Trí, Lê Trung Kiên. "Effect of forming beam plastic hinges on static pushover analysis of plane steel                           frames".  Vietnam Journal of Construction, 10/2018.

       Nguyễn Đình Phong, Trần Tuấn Kiệt, "Nghiên cứu kết cấu Tensegrity", Tạp chí xây dung số 03-2019, trang 208-213

     Bui Phạm Duc Tuong, Phan Duc Huynh, Dynamic analysis of liquid storage tank under seismic considering fluid – structure interaction, Vietnam Journal of  Construction, 2019, 18-24, ISSN: 0866-0762

Phan Duc Huynh, Numerical investigation of the viscous incompressible flow around two circular cylinders in tandem arrangement, Journal of Science & Technology, 2018 (130), 33-38. ISSN: 0868-3980 Nguyễn Văn Bền, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Vương thị Ngọc Hân. Ứng xử mỏi của bê tông tính năng cao dưới tải trọng uốn. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 2-2019, pp 114-116 Đỗ Văn Tới, Nguyễn Duy Liêm, Vương thị Ngọc Hân, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài. Ứng xử cắt của dầm tiết diện liên hợp bê tông thường và bê tông tính năng cao. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), số tháng 2-2019, pp 110-113

8/2017 - 7/2018
Lê Trần Nhật, Châu Đình Thành, Cải tiến phần tử vỏ khối tứ giác 8 nút bằng kỹ thuật khử khóa màng MITC4+ dùng phân tích tĩnh kết cấu tấm/vỏ. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật trường ĐH SPKT TP.HCM, 45, 43-50, 2018 (1/2018).

Châu Đình Thành, Võ Ngọc Tuyển, Nguyễn Hoàng Phúc, A cell-based smoothed three-node plate finite element with a bubble node for static analyses of both thin and thick plates. Vietnam Journal of Mechanics, 39(3), 229-243, 2017 (9/2017).

Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Vũ Tự, Nguyễn Văn Dương, “Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu - New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soil model” Tạp chí xây dựng, Trang 84-86, ISSN 0866-8762, 5-2018.

Trần Vũ Tự, Võ Văn Tý: “Dự báo nhu cầu Xây dựng công trình công cộng tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí xây dựng, Trang 114-118, ISSN 0866-8762, 3-2018.

Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập: “Đánh giá hiệu quả các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử”, Tạp chí xây dựng, Trang 119-126, ISSN 0866-8762, 3-2018.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Võ Trọng Bộ, “A study about vehicle proportion effect on traffic flow speed at roundabouts by using agent based model” Tạp chí xây dựng, Trang 138-144, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Hoàng Nhi, “Analysis of the effect of ethnic factors on construction safety – a case study for soc trang province, Tạp chí xây dựng, Trang 151-155, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Trần Vũ Tự, Nguyễn Duy Phương: “The effect of signalized intersections on the operation of bus lanes in motorcycle dominated traffic flow, Tạp chí xây dựng, Trang 145-150, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Phạm Minh Tiến, Trần Vũ Tự, “Evaluating the bonding between asphalt and cement concrete layers” Tạp chí xây dựng, Trang 95-98, ISSN 0866-0762, 8-2017.

Võ Trọng Bộ,
Trần Vũ Tự, Bùi Hữu Dũng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc mở rộng nút giao thông vòng xuyến trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 19-25, No.1, Vol. 32, 2017

Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ,
Trần Vũ Tự , “Đánh giá tác động của xe rơ móoc lên sự hoạt động của nút giao”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. -11, No.1, Vol. 32, 2017

Trần Vũ Tự, Võ Trọng Bộ, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài “Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433, pp. 12-18, No.1, Vol. 32, 2017

8/2016 - 7/2017
Tuong BPD, Phân tích khả năng kháng chấn của thiết bị giảm chấn chất lỏng bằng lý thuyết và thực nghiệm. Tạp chí xây dựng-Số 2-2017 

Đặng Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Trung Kiên, Phân tích động lực học dầm composite trên nền đàn hồi dưới tác dụng tải trọng di động, Tạp chí Xây dựng, 8, 123-129, 2017 (online 8/2017).

Châu Đình Thành, Phân tích ứng xử tĩnh tấm composite nhiều lớp theo mô hình layerwise bằng phần tử ES-MITC3, Tạp chí Xây dựng, 8, 75-82, 2017 (8/2017).

Tôn Thất Hoàng Lân, Nguyễn Văn Hiếu, Châu Đình Thành, Phân tích tĩnh và ổn định tấm có sườn bằng phần tử tứ giác MISQ24, Tạp chí Xây dựng, 8, 75-82, 2017 (8/2017).

2016
Canh V. Le, Phuc L.H. Ho, Hoa T. Nguyen, Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plan problems. Vietnam Journal of Mechanic, Vol. 38, No. 3 (2016), pp. 167 – 179. 

Phan Bảo Duy, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng , Phân Tích Động Lực Học Phi Tuyến Hình Học Và Vật Liệu Kết Cấu Được 
Trang Bị Hệ Cản. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.79-84.

Đặng Văn Út, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng, Phân Tích Động Lực Học Kết Cấu Thép 9 Tầng Xét Đến Tương Tác Giữa 
Kết Cấu Và Móng Cọc Chịu Tải Trọng Động Đất.Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.72-78


2015
Đoàn Ngọc Tinh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường.  Phân tích phi tuyến khung thép phẳng dùng hàm chuyển vị đa thức bậc năm. Tạp chí Xây dựng, 10, 2015, pp.131-137.

2014

Trung-Kien Nguyen, Ba-Duy Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded sandwich beams based on a high- order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 240-249, 2014

Van-Hau Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded plates based on physical neutral surface using first-order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 92-102, 2014

 
2013

Phan Đức Huynh, Nguyễn Văn Nam, Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 25  ISSN 1859-1272


Hoàng Trung Hiền, Trương Thiết Tú, Nguyễn Hoài Sơn, MODAL ANALYSIS FOR THREE DIMENSIONAL FRAME STRUCTURES ELEMENT USING FEM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyen Trong Phuoc, Natural frequencies and critical loads of functionally graded single span beams resting on winkler’s elastic foundaion, Journal of Science Ho Chi Minh city Open University – No.3 (8.2013) ISSN: 1859-3453 Tạp chí trong nước khác


Nguyễn Hữu Quốc Hùng, Lê Anh Thắng, NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG BÊ TÔNG NHỰA CÓ XÉT ĐẾN TÍNH DÍNH KẾT VỚI ABAQUS, Tạp chí KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 44 - 12/2013, ISSN 1859-2724


Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị trà Mi, Phân tích dao động tháp khoan không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Chương Thiết Tú, Hoàng Trung Hiền, Trần Thị Trà Mi, Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Phân tích dao động và dò tìm vết nứt trong tấm FGMS bằng phương pháp XFEM và WAVELET, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272
 
2012

Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Non-linear finite element analysis for truss, frame structures using co-rotational approach with compatible constraint equations, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – Số 88 - 03/2012


Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Phân tích tĩnh bài toán đàn hồi hai chiều bằng phương pháp không lưới galerkin (EFG), TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT  - SỐ 89-2012, 7/2012


Phan Đức Huynh, Semi-active control of Structure subjected to wind and Earthquake by using MTMD, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ Thuật, Số 88, tháng 5/2012


  2011

Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (I), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (II), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Lê Phương, Trương Anh Tuấn, Đào Nguyên An, Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong thiết kế móng cọc bê tông cốt thép cho công trình nhà cao tầng tại quận 7 – Tp. HCM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 19, năm 2011, ISSN 1859-1272


Phan Đức Huynh, Nguyễn Hoàng Sơn, Ổn định khí động của tiết diện cầu treo bằng các tấm mỏng (winglets) phương pháp điều khiển chủ động, Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ Thuật số 81-2011


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:132,250

Tổng truy cập:1,452,521