TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

Học kỳ 1:

TT

Mã MH

Tên MH

Số TC

Mã MH trước,

MH tiên quyết

1

PHIL530219

Triết học

3

2

SRME530126

Phương pháp nghiên cứu khoa học (*)

0 (3)

3

SECE531904

Chuyên đề 1

3

SRME530126

Chọn 1 trong 8 môn

4

AMMA530104

Cơ học vật liệu nâng cao

3

5

FEMS530204

PP PTHH trong Cơ học vật rắn và kết cấu

3

6

ADYS530304

Động lực học kết cấu nâng cao

3

7

ASME530404

Cơ học đất nâng cao

3

8

ASTA530504

Cơ học kết cấu nâng cao

3

9

STST530604

Ổn định kết cấu

3

10

FRME530704

Cơ học phá hủy

3

11

PSST530804

Kết cấu tấm vỏ

3

Tổng

9

Học kỳ 2:

TT

Mã MH

Tên MH

Số TC

Mã MH trước,

MH tiên quyết

1

SECE532004

Chuyên đề 2

3

SECE531904

Chọn 1 trong 8 môn

2

ARCS530904

Tính toán kết cấu BTCT nâng cao

3

3

ACMA531104

Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao

3

4

AFCE531204

Công nghệ nền móng nâng cao

3

5

APCS531304

Kết cấu bê tông ứng lực trước nâng cao

3

6

ACSC531404

Kết cấu thép – bê tông cốt thép liên hợp nâng cao

3

7

ASTS531504

Kết cấu thép nâng cao

3

8

FRCS531604

Kết cấu bê tông cốt sợi

3

9

DEOP531704

Tính toán kết cấu tối ưu

3

Tổng

6

Học kỳ 3:

TT

Mã MH

Tên MH

Số TC

Mã MH trước,

MH tiên quyết

 1

THES621804

Luận văn tốt nghiệp

21

SECE532004

Tổng

21

                                                    Tổng số tín chỉ toàn CTĐT:        36
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:97,992

Tổng truy cập:1,319,999