E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
Bộ môn kết cấu công trình được tách ra từ bộ môn Xây dựng vào tháng 1 năm 2012 nhằm phù hợp với sự phát triển chung trong thời kỳ mới cùng với 2 bộ môn Cơ học đất - Nền móng và Thi công - Quản lý xây dựng. Đây là bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức chuyên ngành cho các chương trình đào tạo của khoa: khối kiến thức về phân tích tính toán kết cấu, ứng xử của vật liệu, khối kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic Cơ học Kết cấu. Ngoài ra, bộ môn cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế, hội nghị quốc tế, tạp chí trong nước và hội nghị trong nước, tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 2 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trìnhPhòng thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hợp tác chuyển giao công nghệ.