E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
Giới thiệu chung:

     Bộ môn Cơ học được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trường vào năm 1976. Đây là bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành cho các ngành kỹ thuật khoa xây dựng & cơ học ứng dụng và các khoa khác thuộc trường. Hiện tại bộ môn có là một đơn vị mạnh mẽ về lực lượng khoa học, đào tào đại học, cao học và nghiên cứu sinh ngành cơ kỹ thuật. Trong những năm qua ngoài công tác giảng dạy bộ môn còn đẩy mạnh các các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, cấp bộ… công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước, hội nghị quốc tế và trong nước, tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Bộ môn có phòng thí nghiệm cơ học phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

 
Thành phần ban giảng huấn:

1. TS. Phạm Tấn Hùng - Phó trưởng bộ môn
2. PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn
3. TS. Phan Đức Huynh
4. TS. Lâm Xuân Bình
5. ThS. Trần Trọng Hỉ
6. ThS. Nguyễn Hoàng Châu
7. ThS. Lê Thanh Phong
8. ThS. Vương Thị Ngọc Hân
9. ThS. Trang Tấn Triển
10. ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu
11. ThS. Lâm Phát Thuận
12. KS. Huỳnh Nguyễn Dũng

Các môn giảng dạy bậc đại học:
 •      Sức bền vật liệu cơ khí (STMA230521)
 •      Sức bền vật liệu xây dựng (STMA240121)
 •      Cơ lý thuyết (THME230721)
 •      Cơ học cơ sở (FUME130221)
 •      Dao động trong kỹ thuật (ENVI320921)
 •      Phương pháp tính ứng dụng trong xây dựng (ACMC120421)
 •      Thí nghiệm cơ học (METE 210321)
Các môn giảng dạy bậc sau đại học:
 •    Lý thuyết tấm, vỏ
 •    Cơ học vật rắn biến dạng
 •    Phương pháp phần tử hữu hạn
Các lĩnh vực nghiên cứu:
 •    Động lực học kết cấu
 •    Ứng xử của tấm, vỏ chịu xô lệch mạng


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

          
              BỘ MÔN                            BỘ MÔN                        BM CƠ HỌC ĐẤT              BM THI CÔNG                 BM CÔNG TRÌNH                BỘ MÔN   
              CƠ HỌC                           KẾT CẤU                           NỀN MÓNG                    QUẢN LÝ XD                     GIAO THÔNG                    KIẾN TRÚC
   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:88,397

Tổng truy cập:1,035,436