TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Mã số: 9580201)

STT

Tên học phần

Khối lượng (TC)

Học kỳ

TC

LT

TH/TN/TL

PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (các NCS không có bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành thì chọn 1 đến 2 học phần tùy ngành gần)

1.

Căn cứ vào danh mục ngành gần, ngành khác và bảng điểm thạc sĩ của NCS để xác định môn học bổ sung theo đề án

3

3

1

PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

2.1

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

14

Các học phần bắt buộc 6 TC (2 môn học)

6

1.

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

3

1

2.

Cơ học kết cấu nâng cao

3

3

1

Các học phần lựa chọn: chọn 8 TC (4 môn học)

8

1.

Động lực học kết cấu nâng cao

2

2

2

2.

Ổn định kết cấu

2

2

2

3.

Cơ học vật liệu composite

2

2

2

4.

Cơ học đất nâng cao

2

2

2

5.

Công nghệ nền móng nâng cao

2

2

2

6.

Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao

2

2

2

7.

Kết cấu bê tông ứng lực trước nâng cao

2

2

2

8.

Kết cấu thép – BTCT liên hợp nâng cao

2

2

2

9.

Kết cấu thép nâng cao

2

2

2

10.

Kết cấu bê tông cốt sợi

2

2

2

11.

Cơ học phá hủy

2

2

2

12.

Tính toán kết cấu tối ưu

2

2

2

2.2

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

18

1.

Tiểu luận tổng quan

6

1,2

2.

Chuyên đề NCKH 1

6

3,4

3.

Chuyên đề NCKH 2

6

5

PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

68

                                                                                Tổng cộng      100
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:74,286

Tổng truy cập:1,242,680