TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

TT

Mã môn học

Môn học

Số tín chỉ

Kế hoạch đào tạo

Tổng

Lý thuyết

Thực hành/Thí nghiệm

Tiểu luận

I

Phần bắt buộc

3

1

AFEM732104

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

3

3

0

0

HK1

2

SRME530126

Phương pháp nghiên cứu khoa học (*)

0 (3)

2

0

1

HK1

II

Phần tự chọn (chọn 2 trong 9 môn)

6

1

COME762604

Cơ học môi trường liên tục

3

3

0

0

HK1

2

IELA732704

Lý thuyết đàn hồi – dẻo

3

2

0

1

HK1

3

AMMA730104

Cơ học vật liệu nâng cao

3

3

0

0

HK1

4

FRME730704

Cơ học phá hủy

3

2

0

1

HK1

5

PSST730804

Kết cấu tấm vỏ

3

3

0

0

HK1

6

ADYS730304

Động lực học kết cấu nâng cao

3

2

0

1

HK1

7

AFME732804

Cơ học lưu chất nâng cao

3

2

0

1

HK1

8

MSME732904

Mô hình hóa mô phỏng các bài toán cơ học

3

2

0

1

HK1

9

DEOP731704

Tính toán kết cấu tối ưu

3

2

0

1

HK1

III

Tiểu luận tổng quan và chuyên đề

11

1

SEEM733304

Tiểu luận tổng quan

3

3

0

0

HK2

2

SEEM843404

Chuyên đề NCKH 1

4

4

0

0

HK3

3

SEEM843504

Chuyên đề NCKH 2

4

4

0

0

HK4

IV

THES973604

Luận án

70

HK6

Tổng cộng

90

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:98,076

Tổng truy cập:1,320,083