ADMISSION 2021 

             


  
      STUDENT ADVISORY


           
 
WELCOME TO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING                                         THEME OF THE ACADEMIC YEAR: INNOVATION AND START-UP                     HAPPY VIET NAM TEACHER'S DAY
Tác giả :

2017
Tuong BPD, Phân tích khả năng kháng chấn của thiết bị giảm chấn chất lỏng bằng lý thuyết và thực nghiệm. Tập chí xây dựng-Số 2-2017 
2016

Canh V. Le, Phuc L.H. Ho, Hoa T. Nguyen, Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plan problems. Vietnam Journal of Mechanic, Vol. 38, No. 3 (2016), pp. 167 – 179. 

Phan Bảo Duy, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng , Phân Tích Động Lực Học Phi Tuyến Hình Học Và Vật Liệu Kết Cấu Được 
Trang Bị Hệ Cản. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.79-84.

Đặng Văn Út, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng, Phân Tích Động Lực Học Kết Cấu Thép 9 Tầng Xét Đến Tương Tác Giữa 
Kết Cấu Và Móng Cọc Chịu Tải Trọng Động Đất.Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng, số tháng 7, 2016, pp.72-78


2015
Đoàn Ngọc Tinh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường.  Phân tích phi tuyến khung thép phẳng dùng hàm chuyển vị đa thức bậc năm. Tạp chí Xây dựng, 10, 2015, pp.131-137.
2014
Trung-Kien Nguyen, Ba-Duy Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded sandwich beams based on a high- order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 240-249, 2014

Van-Hau Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Free vibration analysis of functionally graded plates based on physical neutral surface using first-order shear deformation theory, Journal of Science and Technology, 52 (2C), 92-102, 2014

 2013

Phan Đức Huynh, Nguyễn Văn Nam, Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 25  ISSN 1859-1272


Hoàng Trung Hiền, Trương Thiết Tú, Nguyễn Hoài Sơn, MODAL ANALYSIS FOR THREE DIMENSIONAL FRAME STRUCTURES ELEMENT USING FEM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyen Trong Phuoc, Natural frequencies and critical loads of functionally graded single span beams resting on winkler’s elastic foundaion, Journal of Science Ho Chi Minh city Open University – No.3 (8.2013) ISSN: 1859-3453 Tạp chí trong nước khác


Nguyễn Hữu Quốc Hùng, Lê Anh Thắng, NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT TRONG BÊ TÔNG NHỰA CÓ XÉT ĐẾN TÍNH DÍNH KẾT VỚI ABAQUS, Tạp chí KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 44 - 12/2013, ISSN 1859-2724


Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị trà Mi, Phân tích dao động tháp khoan không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


Chương Thiết Tú, Hoàng Trung Hiền, Trần Thị Trà Mi, Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Phân tích dao động và dò tìm vết nứt trong tấm FGMS bằng phương pháp XFEM và WAVELET, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 24 ISSN 1859-1272


 2012

Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Non-linear finite element analysis for truss, frame structures using co-rotational approach with compatible constraint equations, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – Số 88 - 03/2012


Nguyễn Hoài Sơn, Đặng Thiện Ngôn, Phân tích tĩnh bài toán đàn hồi hai chiều bằng phương pháp không lưới galerkin (EFG), TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT  - SỐ 89-2012, 7/2012


Phan Đức Huynh, Semi-active control of Structure subjected to wind and Earthquake by using MTMD, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ Thuật, Số 88, tháng 5/2012


  2011

Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (I), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quốc Duy, Trương Huy Hoàng, Xây dựng chương trình giảng dạy thí nghiệm và phần mềm thí nghiệm ảo cơ học (II), Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 18, năm 2011, ISSN 1859-1272


Lê Phương, Trương Anh Tuấn, Đào Nguyên An, Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong thiết kế móng cọc bê tông cốt thép cho công trình nhà cao tầng tại quận 7 – Tp. HCM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TPHCM, Số 19, năm 2011, ISSN 1859-1272


Phan Đức Huynh, Nguyễn Hoàng Sơn, Ổn định khí động của tiết diện cầu treo bằng các tấm mỏng (winglets) phương pháp điều khiển chủ động, Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ Thuật số 81-2011

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Faculty of Civil Engineering  - HCMC University of Technology and Education

Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Tel: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Visit month:137,733

Visit total:1,497,528