TUYỂN SINH 2020

             
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
2017 - 2018
1. Phân tích ứng xử tĩnh, dao động và ổn định dầm và tấm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt khác nhau, Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted, 107.02-2015.07, 2016-2018). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên (Các thành viên nghiên cứu: Châu Đình Thành, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Bá Duy, Mai Đức Đãi).
2. Phân tích kết cấu tấm có vết nứt bất kỳ bằng phương pháp nút ảo dùng phần tử MITC4 (T2017-08TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành
3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nút giao thông lên hoạt động của làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng (T2017-02TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự
4. Thiết kế chế tạo phần cơ khí cho máy kéo nén đúng tâm 80KN, (T2018-49), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: Ks. Huỳnh Nguyễn Dũng

2016-2017
1. Phân tích kết cấu tấm, vỏ bằng phần tử MITC3 có trường biến dạng trơn (T2016-06TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành
2. Xây dựng chương trình mô phỏng sự hoạt động của các loại làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy sử dụng hệ thống đa tác tử (T2016-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự
3. Thiết kế máy kéo nén đúng tâm 80KN,  (T2016-32), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: Ks. Huỳnh Nguyễn Dũng

2015 - 2016
1. Các phương pháp tính toán kết cấu tấm không đồng nhất (2013-2015), Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên
2. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp khớp dẻo sử dụng hàm dạng chuyển vị xấp xỉ đa thức bậc 5 (T2015-19TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm
3. Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ xảy ra lãng phí trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam (T2015-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh
4. Nghiên cứu ứng xử dầm sandwich chức năng (T2015-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:98,074

Tổng truy cập:1,320,081