TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2020

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                              NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982- 20/11/2020!
Tác giả :

2019 - 2020

1. Phân tích kết cấu tấm vỏ bằng phần tử vỏ khối có trường biến dạng trơn (T2019-73TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: PGS. TS. Châu Đình Thành (5/2019-5/2020/ đã nghiệm thu 8/2020) 

2. Đánh giá tác động của dòng giao thông lên sự hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện giao thông Việt Nam (T2019-75TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (5/2019-5/2020/ đã nghiệm thu 8/2020) 

3. Nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải container trên mạng lưới đường bộ tỉnh Bình Dương, đề tài cấp tỉnh, Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (thực hiện: 3/2019) 

4. Nghiên cứu ứng xử và phát triển tính tự cảm biến của bê tông tính năng cao (T2019-78TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (5/2019-5/2020 đã nghiệm thu 8/2020) 

5. Đặc trưng ăn mòn của kết cấu thép được sơn làm việc với bê tông theo thời gian trong điều kiện môi trường Việt Nam:TS. Đào Duy Kiên-Chủ nhiệm đề tài Nafosted (2019-2021).

6. Tính toán độ không chắc chắn cho thuật toán không gian con đa cấp bậc nhanh. Chủ nhiệm: TS. Lâm Xuân Bình. Đề tài cấp trường trọng điểm 2019 (T2019-86TĐ), thời gian thực hiện theo hợp đồng từ 5/2019 đến 5/2020, đã nghiệm thu tháng 5/2020. 

7. Định lượng năng suất đổ bê tông của dự án xây dựng nhà nhiều tầng bằng mô phỏng sự kiện rời rạc. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh, đã nghiệm thu đợt tháng 8/2020 

8. Nghiên cứu ảnh hưởng của vải địa kỹ thuật và đệm cát đến chỉ số cbr của đất bùn nạo vét tại đồng bằng sông Cửu Long: Ts. Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm đề tài trọng điểm 2019, đã nghiệm thu 05/2020. 

9. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị máy nén 3 trục điều khiển từ động ứng dụng công nghề số phục vụ thí nghiếm cơ học đất: Ts. Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nghiệm thu 03/2020.

10. Phân tích dao động tự do tấm vật liệu áp điện biến đổi chức năng có lỗ rỗng sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn đẳng hình học dựa trên trích xuất Bézier. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Liễu, đã nghiệm thu đợt tháng 5/2020 

11. Nghiên cứu dao động và ổn định của dầm composite thành mỏng dùng lời giải Ritz. Đề tài cấp trường trọng điểm 2019. Chủ trì: Nguyễn Ngọc Dương. Đã nghiệm thu 3/2020 

12. Tối ưu hóa sức chịu tải của của cọc từ kết quả thí nghiệm hiện trường sử dụng giải thuật gen di truyền và mạng nơ ron nhân tạo. Đề tài cấp trường trọng điểm 2019, Mã số: T2019 – 74TĐ, Chủ trì: Trần Văn Tiếng

13. Chẩn đoán dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn với các tham số là ngẫu nhiên và gia cường cho dầm bằng cốt thép thường vữa cường độ cao, TS. Nguyễn Thanh Hưng, Chủ nhiệm đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo 2019-2020 

14. Nghiên cứu lập mô hình thí nghiệm bê tông chịu nén dưới tải trọng tốc độ cao: TS. Trần Tuấn Kiệt. Đề tài cấp trường trọng điểm 2019 (T2019-77TĐ), đã nghiệm thu đợt 2 tháng 5/2020.  

15. Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của cấu kiện dầm bán lắp ghép sử dụng hai loại vật liệu bê tông geopolymer và bê tông xi măng, đề tài cấp trường trọng điểm 2019 mã số T2019-81TĐ, Chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện, nghiệm thu tháng 05/2020

 

2018 - 2019

1. Mô phỏng hành vi thoát hiểm bằng chương trình đa tác tử (T2018-73TĐ) , Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự

2. Nghiên cứu dùng sợi cacbon trong việc cải thiện khả năng tự cảm biến của bê tông tính năng cao (T2018-74TĐ) , Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm 

3. Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm cải tiến dùng bê tông thường kết hợp với bê tông tính năng cao nhằm nâng cao sức chịu tải và độ bền của kết cấu với giá thành tốt (107.01-2017.322) , Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm

4. Phân tích kết cấu tấm composite nhiều lớp theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bằng phần tử MITC3 có trường biến dạng trơn (T2018-75TĐ) , Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành 

5. Phát triển phần tử tấm/vỏ trơn tam giác 3 nút dựa trên kỹ thuật MITC để phân tích tuyến tính và phi tuyến kết cấu tấm/vỏ đồng nhất hoặc composite (107.02-2017.304) , Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành

6. Mô hình hồi quy nhị phân đánh giá nguy cơ ngã cao khi thi công xây dựng công trình. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh, đã nghiệm thu đợt tháng 5/2019

7. Nghiên cứu ứng dụng vải địa kỹ thuật kết hợp đệm cát đẩy nhanh quá trình cố kết đất bùn lấn biển tỉnh Kiên Giang: Ts. Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nghiệm thu 05/2019.  

8. Nghiên cứu ứng xử động và tĩnh của dầm composite nhiều lớp có điều kiện biên khác nhau. Đề tài cấp trường trọng điểm 2018. Chủ trì: Nguyễn Ngọc Dương. Đã nghiệm thu 3/2019

9. Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng đầu neo đến sự làm việc chung giữa bêtông geopolymer và cốt thép, Đề tài Vườn Ươm số 14/2018/HĐ-KHCN-VƯ thuộc Sở KHCN TpHCM, chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện, nghiệm thu tháng 05/2019

 

2017 - 2018
1. Phân tích ứng xử tĩnh, dao động và ổn định dầm và tấm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt khác nhau, Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted, 107.02-2015.07, 2016-2018). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên (Các thành viên nghiên cứu: Châu Đình Thành, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Bá Duy, Mai Đức Đãi).
2. Phân tích kết cấu tấm có vết nứt bất kỳ bằng phương pháp nút ảo dùng phần tử MITC4 (T2017-08TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành
3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nút giao thông lên hoạt động của làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng (T2017-02TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự
4. Thiết kế chế tạo phần cơ khí cho máy kéo nén đúng tâm 80KN, (T2018-49), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: Ks. Huỳnh Nguyễn Dũng

2016-2017
1. Phân tích kết cấu tấm, vỏ bằng phần tử MITC3 có trường biến dạng trơn (T2016-06TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành
2. Xây dựng chương trình mô phỏng sự hoạt động của các loại làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy sử dụng hệ thống đa tác tử (T2016-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự
3. Thiết kế máy kéo nén đúng tâm 80KN,  (T2016-32), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: Ks. Huỳnh Nguyễn Dũng

2015 - 2016
1. Các phương pháp tính toán kết cấu tấm không đồng nhất (2013-2015), Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên
2. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp khớp dẻo sử dụng hàm dạng chuyển vị xấp xỉ đa thức bậc 5 (T2015-19TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm
3. Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ xảy ra lãng phí trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam (T2015-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh
4. Nghiên cứu ứng xử dầm sandwich chức năng (T2015-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:132,355

Tổng truy cập:1,452,626