E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :
Giới thiệu Bộ môn:
    Bộ môn thi công và quản lý Xây dựng trực thuộc Khoa Xây dựng và Cơ học Ứng dụng, được thành lập vào tháng 01/2012 do nhu cầu và xu hướng phát triển của công nghệ thi công, quản lý Xây dựng nói chung và do nhu cầu về giảng dạy, sự phát triển của Khoa Xây dựng và Cơ học Ứng dụng nói riêng.
    Bộ môn thi công và quản lý Xây dựng đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, kinh tế xây dựng, quản lý dự án, trắc địa…..thông qua các môn học, những đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của bộ môn:  Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở bộ môn, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy ở bộ môn.

Thành phần ban giảng huấn:

1. Th.S Nguyễn Văn Khoa- Trưởng bộ môn
2. TS Hà Duy Khánh - Phó Trưởng bộ môn.
3. Th.S Bùi Phạm Đức Tường.
4. Th.S Nguyễn Thanh Tú.
5. Th.S Nguyễn Thị Ánh Tuyết Các môn học bậc đại học do bộ môn đảm nhiệm

1. Trắc địa
2. TT Trắc địa
3. Kỹ thuật thi công
4. Tổ chức thi công & An toàn lao động trong xây dựng
5. TT. Kỹ thuật nghề xây dựng
6. Đồ án kỹ thuật & tổ chức thi công
7. TT Kiểm định công trình
8. Quản lý dự án
9. Quản lý chất lượng & Tư vấn giám sát
10. TT Nghiệp vụ dự thầu
11. Kinh tế xây dựng
    Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Thi công & QLXD, Tầng 10 Tòa nhà trung tâm Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật, Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

            
           BỘ MÔN CƠ HỌC                 BỘ MÔN KẾT CẤU           BM CƠ HỌC ĐẤT-NỀN MÓNG    BM THI CÔNG-QUẢN LÝ XD      BM C. TRÌNH GIAO THÔNG
                                                                                         
                                                      

   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:76,046

Tổng truy cập:761,066