E- LEARNING

    
  
      TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Tác giả :

Họ và Tên

Chức vụ

Bộ môn

Liên hệ

TS. Nguyễn Thế Anh  GV  Thi công & Quản lý xây dựng  ntanh@hcmute.edu.vn

ThS. Lê Phương Bình

GV - Phó Trưởng Bộ môn

Cơ học đất & nền móng

binhlp@hcmute.edu.vn

TS. Lâm Xuân Bình

GV

Cơ học

binhlx@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Châu

GVC

Cơ học

chaunh@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Chúng

GV

Cơ học đất & nền móng

chungnv@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Dương

GV

Kết cấu công trình

duongnn@hcmute.edu.vn

KS. Huỳnh Nguyễn Dũng

GVC

Cơ học

dungn@hcmute.edu.vn

TS. Ngô Việt Dũng

GV - Phó Trưởng Bộ môn

Kết cấu công trình

dungnv@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Minh Đức

GV

Cơ học đất & Nền móng

ducnm@hcmute.edu.vn

ThS. Vương Thị Ngọc Hân

GV

Cơ học

hanvtn@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

GV

Công trình giao thông

hangntt@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Hậu

GV - Trưởng Bộ môn

Kết cấu công trình

haunv@hcmute.edu.vn

ThS. KTS. Bùi Ngọc Hiển

GV

Kết cấu công trình

hiennq@hcmute.edu.vn

PGS. TS. Phan Đức Hùng

GV

Cơ học đất & Nền móng

hungpd@hcmute.edu.vn

TS. Phan Đức Huynh

GV

Cơ học

huynhpd@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Sỹ Hùng

GV

Cơ học đất & Nền móng

sihung.nguyen@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Thanh Hưng  GV  Thi công & Quản lý xây dựng  nthung@hcmute.edu.vn

TS. Phạm Tấn Hùng

GV - Trưởng Bộ môn

Cơ học

hungpht@hcmute.edu.vn

TS. Hà Duy Khánh

GV - Phó Trưởng Bộ môn

Thi công & Quản lý xây dựng

khanhhd@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Khoa

GV - Trưởng Bộ môn

Thi công & Quản lý xây dựng

khoanv@hcmute.edu.vn

TS. Đào Duy Kiên  GV  Thi công & Quản lý xây dựng  kiendd@hcmute.edu.vn

TS. Lê Trung Kiên

GV

Kết cấu công trình

kienlt@hcmute.edu.vn


GV - Trưởng Khoa

Kết cấu công trình

kiennt@hcmute.edu.vn

TS. Trần Tuấn Kiệt

GV

Kết cấu công trình

ttkiet@hcmute.edu.vn

TS. Nguyễn Duy Liêm

GV - Trưởng Bộ môn

Công trình giao thông

liemnd@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

GV

Cơ học

lieuntb@hcmute.edu.vn

ThS. KTS. Lê Ngọc Linh  GV  Kết cấu công trình  linhln@hcmute.edu.vn

TS. Trịnh Công Luận

GV

Kết cấu công trình

luantc@hcmute.edu.vn

ThS. Lê Thanh Phong

GV

Cơ học

phonglt@hcmute.edu.vn

ThS.Nguyễn T.Trường Phong

GV

Kết cấu công trình

phongntt@hcmute.edu.vn

ThS. Lê Phương

GV

Cơ học đất & Nền móng

phuongle@hcmute.edu.vn

TS. KTS. Đỗ Xuân Sơn  GV, Quản ngành  Kết cấu công trình  sondx@hcmute.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn

GV

Cơ học

sonnh@hcmute.edu.vn

ThS. Trần Thành Tài

GV

Kết cấu công trình

taitt@hcmute.edu.vn

TS. Trần Văn Tiếng

GV- Trưởng Bộ môn

Cơ học đất & Nền móng

tiengtv@hcmute.edu.vn

TS. Châu Đình Thành

GV – Phó Trưởng Khoa

Kết cấu công trình

chdthanh@hcmute.edu.vn

TS. Lê Anh Thắng

GV- Phó Trưởng Bộ môn

Công trình giao thông

thangla@hcmute.edu.vn

TS. Phạm Đức Thiện

GV

Kết cấu công trình

phamducthien@hcmute.edu.vn

ThS. Lâm Phát Thuận

GV

Cơ học

thuanlp@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Tổng

GV

Cơ học đất & Nền móng

tongn@hcmute.edu.vn

ThS. Trang Tấn Triển

GV

Cơ học

trientt@hcmute.edu.vn

TS. KTS. Phan Thành Trung

GV

Kết cấu công trình

trungpht@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Tú

GV

Thi công & Quản lý xây dựng

tunt@hcmute.edu.vn

TS. Trần Vũ Tự

GV - Phó Trưởng Khoa

Công trình giao thông

tutv@hcmute.edu.vn

ThS. Bùi Phạm Đức Tường

GV

Thi công & Quản lý xây dựng

tuongbpd@hcmute.edu.vn

ThS. KTS. Nguyễn Khoa Thanh Vân  GV  Kết cấu công trình  thanhvan.nkhoa@hcmute.edu.vn
TS. Huỳnh Nguyễn Tấn Tài  GV  Công trình giao thông  tainht@hcmute.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Thư ký khoa

Văn phòng Khoa

tuyet@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
     

          
              BỘ MÔN                            BỘ MÔN                        BM CƠ HỌC ĐẤT              BM THI CÔNG                 BM CÔNG TRÌNH                BỘ MÔN   
              CƠ HỌC                           KẾT CẤU                           NỀN MÓNG                    QUẢN LÝ XD                     GIAO THÔNG                    KIẾN TRÚC
   

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: fceam@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:88,308

Tổng truy cập:1,035,347