TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
             
         TUYỂN SINH 2021

             
Chủ đề năm học 2020-2021: "Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up"                                                                     
Tác giả :
STT Họ và tên SỐ ĐT Bộ môn Email Ghi chú
1 TS Nguyễn Thế Anh 0937584292 Thi công & Quản lý xây dựng ntanh@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
2 Th.S Bùi Xuân Bách 0909092807 Kết cấu công trình bachbx@hcmute.edu.vn
3 TS Lâm Xuân Bình 0766203832 Cơ học binhlx@hcmute.edu.vn
4 Th.S Lê Phương Bình 0908520732 Cơ học đất & nền móng binhlp@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
5 Th.S KTS. Đỗ Thị An Bình 0908936698 Kiến trúc dtabinh@hcmute.edu.vn
6 Th.S KTS Ngô Việt Cường 0919890524 Kiến trúc cuongnv@hcmute.edu.vn
7 Th.S Nguyễn Hoàng Châu 0939174386 Cơ học chaunh@hcmute.edu.vn
8 TS Phan Thành Chiến 0768647671 Kết cấu công trình chienpt@hcmute.edu.vn
9 TS Nguyễn Văn Chúng 0918920383 Cơ học đất & nền móng chungnv@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
10 TS Ngô Việt Dũng 0948402608 Kết cấu công trình dungnv@hcmute.edu.vn
11 TS Nguyễn Ngọc Dương 0979892937 Kết cấu công trình duongnn@hcmute.edu.vn
12 TS Nguyễn Minh Đức 0912327412 Cơ học đất & Nền móng ducnm@hcmute.edu.vn
13 Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng 0989036730 Công trình giao thông hangntt@hcmute.edu.vn
14 Th.S Vương Thị Ngọc Hân 0909639172 Cơ học hanvtn@hcmute.edu.vn
15 TS Nguyễn Văn Hậu 0908270222 Kết cấu công trình haunv@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
16 ThS KTS Bùi Ngọc Hiển 0903144041 Kiến trúc hiennq@hcmute.edu.vn
17 TS. KTS Nguyễn Văn Hoan 0947078401 Kiến trúc hoannv@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
18 TS Phạm Tấn Hùng 0983236222 Cơ học hungpht@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
19 PGS.TS Phan Đức Hùng 0916548639 Cơ học đất & Nền móng hungpd@hcmute.edu.vn
20 TS Nguyễn Sỹ Hùng 0984926376 Cơ học đất & Nền móng sihung.nguyen@hcmute.edu.vn
21 PGS. TS Phan Đức Huynh 0909999271 Cơ học huynhpd@hcmute.edu.vn
22 TS Nguyễn Thanh Hưng 0912480947 Thi công & Quản lý xây dựng nthung@hcmute.edu.vn
23 GS.TS Nguyễn Trung Kiên 0933655425 Kết cấu công trình kiennt@hcmute.edu.vn
24 TS Lê Trung Kiên 0902927890 Kết cấu công trình kienlt@hcmute.edu.vn Trưởng ngành CLC
25 TS Đào Duy Kiên 0935259925 Thi công & Quản lý xây dựng kiendd@hcmute.edu.vn
26 TS Trần Tuấn Kiệt 0909982935 Kết cấu công trình ttkiet@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
27 PGS.TS Hà Duy Khánh 0932137148 Thi công & Quản lý xây dựng khanhhd@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
28 Th.S Nguyễn Văn Khoa 0903839433 Thi công & Quản lý xây dựng khoanv@hcmute.edu.vn
29 TS Nguyễn Duy Liêm 0913171844 Công trình giao thông liemnd@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
30 TS Nguyễn Thị Bích Liễu 0938839657 Cơ học lieuntb@hcmute.edu.vn
31 TS Trịnh Công Luận   Kết cấu công trình luantc@hcmute.edu.vn
32 Th.S Lê Thanh Phong 0908246502 Cơ học phonglt@hcmute.edu.vn
33 TS Nguyễn Thế Trường Phong 0906321351 Kết cấu công trình phongntt@hcmute.edu.vn Phó ngành CLC
34 Th.S Lê Phương 0906639089 Cơ học đất & Nền móng phuongle@hcmute.edu.vn
35 PGS TS Nguyễn Hoài Sơn 0903682514 Cơ học sonnh@hcmute.edu.vn
36 TS KTS Đỗ Xuân Sơn 0961330679 Kiến trúc sondx@hcmute.edu.vn Trưởng bộ môn
37 TS Nguyễn Huỳnh Tấn Tài 0902884691 Công trình giao thông tainht@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
38 TS Trần Thanh Tài 0937650976 Kết cấu công trình taitt@hcmute.edu.vn
39 Th.S KTS Võ Đình Tấn 0918302088 Kiến trúc vdtan@hcmute.edu.vn
40 TS Trần Văn Tiếng 0906792527 Cơ học đất & Nền móng tiengtv@hcmute.edu.vn Phó Khoa
41 Th.S Nguyễn Tổng 01682118923 Cơ học đất & Nền móng tongn@hcmute.edu.vn
42 Th.S Nguyễn Thanh Tú 0946302160 Thi công & Quản lý xây dựng tunt@hcmute.edu.vn
43 TS Trần Vũ Tự 0931282881 Công trình giao thông tutv@hcmute.edu.vn Phó Khoa
44 TS Bùi Phạm Đức Tường 0903044230 Thi công & Quản lý xây dựng tuongbpd@hcmute.edu.vn
45 PGS TS Châu Đình Thành 0903092979 Kết cấu công trình chdthanh@hcmute.edu.vn Trưởng Khoa
46 PGS TS Lê Anh Thắng 0938308076 Kết cấu công trình thangla@hcmute.edu.vn
47 TS Phạm Đức Thiện 0949596128 Kết cấu công trình phamducthien@hcmute.edu.vn
48 TS Đỗ Tiến Thọ 0344241876 Công trình giao thông thodt@hcmute.edu.vn
49 TS Lâm Phát Thuận 0919750579 Cơ học thuanlp@hcmute.edu.vn
50 Th.S Trang Tấn Triển 0936037397 Cơ học trientt@hcmute.edu.vn Phó bộ môn
51 TS Phan Thành Trung 0913113478 Kết cấu công trình trungpht@hcmute.edu.vn
52 Th.S KTS Nguyễn Khoa Thanh Vân 0935551231 Kiến trúc thanhvan.nkhoa@hcmute.edu.vn
53 CN Nguyễn Thị Bạch Tuyết 0919196894 Văn phòng khoa tuyet@hcmute.edu.vn
54 CN Nguyễn Thị Nhung 0918465600 Văn phòng khoa nhungnt@hcmute.edu.vn
55 ThS. Đặng Thanh Tân Cơ học tandt@hcmute.edu.vn
56 PGS.TS. KTS. Ngô Thám Kiến trúc ngotham.kt@gmail.com
57 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung Kết cấu công trình
58 ThS. Ngô Văn Liệu Cơ học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:142,392

Tổng truy cập:1,610,211