TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Chủ đề năm học 2021-2022: "Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE"                                                                     
Tác giả :
Bộ môn kết cấu công trình được tách ra từ bộ môn Xây dựng vào tháng 1 năm 2012 nhằm phù hợp với sự phát triển chung trong thời kỳ mới cùng với 2 bộ môn Cơ học đất - Nền móng và Thi công - Quản lý xây dựng. Đây là bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức chuyên ngành cho các chương trình đào tạo của khoa: khối kiến thức về phân tích tính toán kết cấu, ứng xử của vật liệu, khối kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic Cơ học Kết cấu. Ngoài ra, bộ môn cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế, hội nghị quốc tế, tạp chí trong nước và hội nghị trong nước, tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 2 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trìnhPhòng thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hợp tác chuyển giao công nghệ.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN        

         1.TS Nguyễn Văn Hậu- Trưởng Bộ môn
          2.TSTrần Tuấn Kiệt - Phó trưởng Bộ môn
          3
. PGS TS Châu Đình Thành - Trưởng Khoa 
          4
TS Lê Trung Kiên

          5. TS Ngô Việt Dũng
          6. 
TS Nguyễn Ngọc Dương
          7. 
TS Nguyễn Thế Trường Phong
          8
TS Phạm Đức Thiện
          9.
TS KTS Phan Thành Trung
          10.  
TS Trần Thanh Tài
          11. 
TS Trịnh Công Luận
  12. ThS NCS Bùi Xuân Bách
          13. TS Phan Thành Chiến 
        14. PGS TS Lê Anh Thắng 
15. GS TS Nguyễn Trung Kiên
  
    
   

CÁC MÔN GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC
         
1. Nhập môn ngành CNKTCTXD (ICET130117)
          2. Kiến trúc (ARCH230217)
          3. Đồ án Kiến trúc (ARCP210417)
          4. Cơ học công trình (MEBU244817)
          5. Kết cấu công trình (STBU245217)
          6. Thực tập Vẽ kỹ thuật trong XD (ENDP120317)
          7. Cơ học kết cấu (STME240517)
          8. Động lực học công trình (DYST321917)
          9. Vật liệu xây dựng (COMA220717)
        10. Thực tập Vật liệu xây dựng (COMP211117)
        11. Cấp thoát nước (WSSE221317)
        12. Kết cấu bê tông cốt thép (RCST240617)
        13. Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép (RCSP211017)
        14. Kết cấu Công trình bê tông cốt thép (RCBS320817)
        15. Đồ án Kết cấu Công trình bê tông cốt thép (RCBP311817)
        16. Kết cấu thép (STST240917)
        17. Kết cấu Công trình thép (SBST321617)
        18. Đồ án Kết cấu thép (SSTP311717)
        19. Thực tập ứng dụng tin học trong XD (ITCP421417)
        20. Thí nghiệm công trình (STTE321517)
        21. Kiểm định công trình (COIP424717)
        22. Kết cấu nhà cao tầng (HRBS421217)
        23. Khởi nghiệp và sáng tạo trong XD (SCIC424517)
        24. Thiết kế BTCT theo ACI&EUROCODE (DCEA424917)
        25. Thiết kế cấu kiện bê tông cốt sợi (DFRC425017)
        26. Kết cấu thép ứng suất trước (DPSS425117)
        27. Xây dựng bền vững (SUCO423917)
        28. Thực tập tốt nghiệp (GPRA422017)
        29. Đồ án tốt nghiệp (THES402117)

CÁC MÔN GIẢNG DẠY BẬC THẠC SĨ
         
1. Động lực học kết cấu nâng cao
          2. Cơ học vật liệu composite
          3. Kết cấu tấm vỏ
          4. Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước nâng cao
          5. Kết cấu thép - bê tông cốt thép liên hợp nâng cao
          6. Kết cấu thép nâng cao
          7. Cơ học kết cấu nâng cao
          8. Ổn định kết cấu
          9. Cơ học phá hủy
        10. Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao
        11. Tính toán kết cấu tối ưu


CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

       - Mô hình vật liệu và kết cấu composite
       - Các phương pháp tính toán số cao cấp

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU GẦN ĐÂY

Nguyen T. K., Sab K., Bonnet G., Green’s operator for a periodic medium with traction-free boundary conditions and computations of the effective properties of thin plates, International Journal of Solids and Structures, 45, 6518–6534 (2008).

Nguyen T. K., Sab K., Bonnet G., Bounds for the effective properties of heterogeneous plates, European Journal of Mechanics A/Solids, 28, 1051–1063 (2009).

Kien Le-Trung, Kihak Lee, Jaehong Lee, Do Hyung Lee, Sungwoo Woo. Experimental study of RC beam–column joints strengthened using CFRP composites. Composites Part B: Engineering, 41(1): 76-85, (2010).

Kien Le-Trung, Kihak Lee, Myoungsu Shin, Jaehong Lee. Analytical assessment and modeling of RC beam-column connections strengthened with CFRP composites. Composites Part B: Engineering, 42(7): 1786-1798, (2011).

Kien Le-Trung, Kihak Lee, Jaehong Lee, Do Hyung. Evaluation of seismic behaviour of steel special moment frame buildings with vertical irregularities. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(3): 215–232, (2012).

T. Chau-Dinh, G. Zi, P.S. Lee, T. Rabczuk, J.H. Song, Phantom-node method for shell models with arbitrary cracks, Computers and Structures, 92-93: 242-256 (2012).

TK. Tran, and DJ Kim. Strain energy impact test machine (SEFIM). Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 10, March 2012, pp. 126-136.

 

TK Tran and DJ Kim. Investigating direct tensile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composites at high strain rates, Cement and Concrete Research, Vol. 50, August 2013, pp. 62-73.

 

TK Tran and DJ Kim. High strain rate effects on direct tensile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composites. Cement and Concrete Composites, Vol. 45, January 2014, pp. 186-200.

 

Van-Hau Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Huu-Tai Thai, Thuc P. Vo. A new inverse trigonometric shear deformation theory for isotropic and functionally graded sandwich plates, Composite Part B 66 (2014): 233-246.

H. Nguyen-Van, N. Nguyen-Hoai,T. Chau-Dinh, T. Nguyen-Thoi. Geometrically nonlinear analysis of composite plates and shells via a quadrilateral element with good coarse-mesh accuracy. Composite Structures, 112: 327-338, 2014.

Luan C. TrinhHoang X. NguyenThuc P. VoTrung-Kien Nguyen, Size-dependent behaviour of functionally graded microbeams using various shear deformation theories based on the modified couple stress theory, Composite Structures, 154, 556-572, 2016 (SCIE).

Luan C. TrinhHoang X. NguyenThuc P. VoTrung-Kien Nguyen, An analytical method for the vibration and buckling of functionally graded beams under mechanical and thermal loads, Composites Part B: Engineering, 100, 152-163, 2016 (SCI).

Trung-Kien Nguyen, Ngoc-Duong Nguyen, Thuc P. Vo, Huu-Tai Thai, Trigonometric-series solution for analysis of laminated composite beams, Composite Structure, 160, 142-151, 2016.

Trung-Kien NguyenVan-Hau NguyenThanh Chau-DinhThuc P. VoH. Nguyen-Xuan,  Static and vibration analysis of isotropic and functionally graded sandwich plates using an edge-based MITC3 finite elements, 
Composites Part B: Engineering, 107, 162–173, 2016 (SCI).


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:183,258

Tổng truy cập:2,796,735