TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Chủ đề năm học 2021-2022: "Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE"                                                                     
Tác giả :
GIỚI THIỆU BỘ MÔN

Bộ môn Cơ học Đất & Nền móng thuộc Khoa Xây Dựng được thành lập vào năm 2012, được tách ra từ Bộ môn Xây dựng trước đây. Bộ môn phụ trách giảng dạy cho sinh viên của khoa Xây Dựng các kiến thức về cơ học đất, nền móng công trình và xử lý nền đất yếu. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo bậc sau đại học ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nhằm cung cấp cho học viên cao học những kiến thức chuyên sâu về cơ đất và nền móng. Bên cạnh công tác đào tạo, Bộ môn còn chú trọng đến công tác nghiên cứu về các lĩnh vực như: mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật, các vấn đề về móng công trình trên nền đất yếu, ổn định mái dốc, ứng dụng vải địa kỹ thuật trong gia cố nền...
Bộ môn đang trực tiếp quản lý phòng thí nghiệm Cơ học đất.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1. TS. Nguyễn Văn Chúng - Trưởng bộ môn
2. ThS. Lê Phương Bình - Phó trưởng bộ môn
        3. TS. Trần Văn Tiếng - Phó trưởng Khoa

4. PGS. TS. Phan Đức Hùng
5. TS. Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng thí nghiệm cơ học đất
6. TS. Nguyễn Sỹ Hùng
7. ThS. Lê Phương

8. ThS. Nguyễn Tổng
        9. TS. Thái Hữu Tài 

CÁC MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC

1. Địa chất công trình 
(ENGE220118)
2. TT. Địa chất công trình (PEGE210218)
3. Cơ học đất (SOME240318)
4. TT. Cơ học đất (SMTE210418)
5. Nền –móng (FOEN330518)
6. ĐA. Nền móng (FENP310618)
7. Nền móng nhà cao tầng (FHRB420718)

CÁC MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY BẬC SAU ĐẠI HỌC

1. Cơ học đất nâng cao
2. Công nghệ nền móng nâng cao

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Mô phỏng số ứng xử của vật liệu địa kỹ thuật (geomaterials)
2. Cơ chế phá hoại của đất đá
3. Móng công trình trên nền đất yếu
4. Ổn định hố đào sâu
5. Ứng dụng vải địa kỹ thuật trong gia cố nền

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Xây dựng bộ môn mạnh về nghiên cứu khoa học.
2. Xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn  và nghiệp vụ sư phạm.
3. Triển khai đào tạo ở bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

[1] Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. A coupled fluid flow – discrete element model for saturated and non-saturated concrete under high triaxial loading. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 2012

[2] Van Tieng Tran, Frédéric Victor Donzé and Bruno Chareyre. Numerical simulation of saturated and non-saturated concretes under high confining pressure using coupled fluid flow – discrete element model. In proceeding of the International conference on Green technology and Sustainable development, Ho Chi Minh city, Vietnam, 1, 113 – 118, 2012

[3] Van Tieng Tran. Structures en béton soumises à des chargements mécaniques extrêmes: Modélisation de la réponse locale par la méthode des éléments discrets. Editions universitaires européennes, ISBN 978-3-8417-8368-4,2011

[4] V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. A discrete element model of concrete under high triaxial loading. Cement and Concrete Composites, 33(9), 936 – 948, 2011

[5]V. T. Tran, P. Marin, L. Scholtès and F. V. Donzé. Discrete modeling of Geomaterials under extreme loadingIn proceeding of The fifth International Conference on Discrete Element Methods. London, England, 373–378, 2010

[6] V. T. TranF. V. Donzé and P. Marin. Discrete Element Model of Concrete under high confining pressure. In Proceeding of the 7th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete StructuresJeju, Korea, 1, 481–486, 2010

[7] V. T. Tran, F. V. Donzé and P. Marin. Numerical simulation of concrete under high confining pressure using discrete element modeling. In the Proceeding of the third Euro Mediterranean Symposium On Advances in Geomaterial and Structures (AGS), Djerba, Tunisia, 4, 861866, 2010

[8] S-H. Nguyen; A. Chemenda ; J. Ambre; Influence of the loading conditions on the mechanical response of granular materials as constrained from experimental tests on synthetic rock analogue material; J, International journal of rock mechanics and mining sciences, ISSN: 13651609, Vol: 48, Issue: 1, Date: 2011-01-01, Start page: 103, # of pages: 13           

[9] Alexandre I. Chemenda, Si-Hung Nguyen, Jean-Pierre Petit, Julien Ambre;  Experimental evidences of transition from mode I cracking to dilatancy banding;  Comptes Rendus Mécanique, Volume 339, Issue 4, April 2011, Pages 219-225; 2011

[10] Nguyen, Minh-Duc, Yang, K.H, Lee, S.H, Wu, C.S, Tsai, M.H, (2013) “Behavior of Nonwoven Geotextile-Reinforced Soil and Mobilization of Reinforcement Strain under Triaxial Compression”, Geosynthetics International, 20(3), 207-225

[11] 
Liu, C.N, Yang, K.H, and Nguyen, Minh-Duc, (2014) “Effect of Reinforcement Anchorage on the Plane Strain Behavior of Geogrid-Reinforcement Sand”, Geotextiles and Geomembranes, 42(4), 479-493

[12] 
Yang, K-H, Mengist W. and Nguyen, Minh-Duc (2015),  "Behavior of Geotextile- Reinforced Clay with a Coarse Material Sandwich Technique under Unconsolidated- Undrained Triaxial Compression",  International Journal of Geomechanics, ASCE

[13] Liu, Chia-Nan, Yang, Kuo-Hsin, Nguyen, Minh-Duc, (2014) “Effect of Reinforcement Anchorage on the Plane Strain Behavior of Geogrid-Reinforcement Sand”, ”, Proceedings of the 10th International Conference on Geosynthetics, , Berlin, Germany, Sep, 2014 

[14] Nguyen, Minh-Duc
, Nguyen Si-Hung, Nguyen Hoai-Son., (2015) “The Application of Limit Equilibrium Method on the Critical Water Level and Dangerous Lateral Riverbank Zone Determination for Riverbanks in Vinh Long Province, Vietnam” Proceedings of the International Conference on Multiphysical Interaction and Environment,  March, 2015, Vinh Long Province, Vietnam

[15] Nguyen, Minh-Duc, Yang, K.H, and Lee, S.H (2011), Comparison of the Prediction of Geosynthetic-Reinforced Soil Shear Strength by Different Approaches,
Proceedings of the 14th Conference of Taiwan Geotechnical Engineering, Taoyuan Taiwan, August 2011

[16] Nguyen, Minh-Duc, Yang, K.H  and Lee, S.H (2010) Analytical Prediction of the Peak Shear Strength of Geosynthetic Reinforced Soils Proceedings  of the 1st International GSI-Asia Geosynthetics Conference, 1st GSI-Asia, Taichung Taiwan, November 2010


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:183,353

Tổng truy cập:2,796,830