TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Chủ đề năm học 2021-2022: "Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE"                                                                     
Tác giả :

2021 - 2022

* Đề tài cấp Bộ, Quỹ NAFOSTED

1. Mô phỏng đặc trưng bề mặt ăn mòn bằng phương pháp Kriging và ứng xử của cấu kiện thép bị ăn mòn làm việc cùng bê tông theo thời gian (B2021-SPK-07), Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Đào Duy Kiên (1/2021-)

2. Ứng xử uốn của bê tông tính năng cao dưới tải trọng tĩnh và tải trọng lặp (B2021-SPK-08), Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (1/2021-)

3. Thiết kế - chế tạo bàn lắc phục vụ nghiên cứu kết cấu chịu tải trọng động và một số giải pháp giảm chấn (B2021-SPK-09), Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Bùi Phạm Đức Tường (1/2021-)

* Đề tài cấp trường

2020 - 2021

* Đề tài cấp trường

1. Đánh giá sự ảnh hưởng của dầm bê tông cốt thép chịu tải trọng khi số lượng cốt thép tại một mặt cắt được nối bằng ống ren thay đổi bằng thực nghiệm (T2020-71TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hưng (2020)
2. Phân tích kết cấu tấm phân lớp chức năng (FGMs) bằng phần tử có trường biến dạng trơn (T2020-72TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Châu Đình Thành (2020)
3. Mối quan hệ giữa đặc điểm và năng suất của công nhân thi công công tác gạch (T2020-73TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh (2020)
4. Mô phỏng ứng xử chịu uốn của mẫu dầm bê tông sợi thép có vết nứt (T2020-74TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Anh Thắng (2020)
5. Nghiên cứu ứng xử kéo trực tiếp và gián tiếp của bê tông tính năng cao (T2020-76TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (2020)
6. Phân tích ứng xử của dầm composite thành mỏng dùng lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (T2020-77TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Dương (2020)
7. Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép trong gia cường đất nạo vét lòng sông để đắp đê nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long (T2020-79TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tiếng (2020)
8.  Giải số qui luật ứng xử đàn hồi – nhớt của Huet-Sayegh và 2S2P1D trong miền thời gian để phân tích ứng xử của kết cấu áo đường mềm (T2020-80TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (2020)
9. Nghiên Cứu Ứng Xử Cố Kết Của Đất Sét Nạo Vét Từ Lòng Sông Khi Gia Cường Đệm Cát Và Vải Địa Kỹ Thuật Dưới Điều Kiện Nén 3 Trục (T2020-81TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Tú (2020)
10. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của xe tải nặng lên hiệu quả hoạt động của dòng giao thông (T2020-82TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (2020)
11. Nghiên cứu sử dụng một số phế phẩm công nghiệp và ảnh hưởng của nó đến cường độ bê tông geopolymer (T2020-83TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện (2020)
12. Nghiên cứu phương pháp xử lý nông nền đất yếu theo ổn định toàn khối cho địa chất điển hình vùng đồng bằng sông Cửu Long (T2020-84TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Anh (2020)
13. Thiết kế tối ưu đa ngành cho cánh máy bay sử dụng RSM, GA, và SA (T2020-85TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Lâm Xuân Bình (2020)
14. Nghiên cứu ứng xử CU của đất bùn nạo vét gia cường đệm cát và vải địa kỹ thuật kiểu Sandwich (T2020-87TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (2020)
15. Một công thức đẳng hình học với lý thuyết biến dạng cắt 3 biến cho phân tích dao động tự do tấm vật liệu có lỗ rỗng thay đổi chức năng (FGP) được gia cường bằng các tấm graphene (GPLs). (T2020-89TĐ) , ĐH SPKT TP.HCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Liễu (2020)
 
 

2019 - 2020

* Đề tài cấp Bộ, Quỹ NAFOSTED

1. Đánh giá độ bền và khả năng phục vụ của bê tông nhựa khi thay thế bột khoáng trong bê tông nhựa bằng xúc tác RFCC thải từ nhà máy lọc dầu (B2019.SPK.01), Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (2019-2021)

2. Chẩn đoán dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn với các tham số là ngẫu nhiên và gia cường cho dầm bằng cốt thép thường vữa cường độ cao (B2019.SPK.11), Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hưng (2019-2021)

3. Phát triển mô hình dầm và tấm composite trong môi trường tải trọng cơ – nhiệt – độ ẩm (107.02-2018.312), Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên (2019-).

4. Đặc trưng ăn mòn của kết cấu thép được sơn làm việc với bê tông theo thời gian trong điều kiện môi trường Việt Nam (107.02-2019.20), Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: TS. Đào Duy Kiên (2019-).

* Đề tài cấp Tỉnh

1. Nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải container trên mạng lưới đường bộ tỉnh Bình Dương, Sở KHCN tỉnh Bình Dương. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (3/2019-3/2021) 

* Đề tài cấp trường

1. Phân tích kết cấu tấm vỏ bằng phần tử vỏ khối có trường biến dạng trơn (T2019-73TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành (5/2019-8/2020)

2. Tối ưu hóa sức chịu tải của của cọc từ kết quả thí nghiệm hiện trường sử dụng giải thuật gen di truyền và mạng nơ ron nhân tạo (T2019-74TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tiếng (5/2019-5/2020)

3. Đánh giá tác động của dòng giao thông lên sự hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện giao thông Việt Nam (T2019-75TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (5/2019-5/2020) 

4. Định lượng năng suất đổ bê tông của dự án xây dựng nhà nhiều tầng bằng mô phỏng sự kiện rời rạc (T2019-76TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh (5/2020-8/2020) 

5. Nghiên cứu lập mô hình thí nghiệm bê tông chịu nén dưới tải trọng tốc độ cao (T2019-77TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Tuấn Kiệt (5/2019-5/2020)

6. Nghiên cứu ứng xử và phát triển tính tự cảm biến của bê tông tính năng cao (T2019-78TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (5/2019-5/2020) 

7. Phân tích dao động tự do tấm vật liệu áp điện biến đổi chức năng có lỗ rỗng sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn đẳng hình học dựa trên trích xuất Bézier (T2019-79TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Liễu (5/2019-5/2020)

8. Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của cấu kiện dầm bán lắp ghép sử dụng hai loại vật liệu bê tông geopolymer và bê tông xi măng (T2019-81TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện (5/2019-5/2020)

9. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tương quan hình ảnh số để xây dựng trường biến dạng trên mẫu thí nghiệm bê tông (T2019-83TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (5/2019-5/2020)

10. Nghiên cứu ảnh hưởng của vải địa kỹ thuật và đệm cát đến chỉ số CBR của đất bùn nạo vét tại đồng bằng sông Cửu Long (T2019-84TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (5/2019-5/2020) 

11. Nghiên cứu dao động và ổn định của dầm composite thành mỏng dùng lời giải Ritz (T2019-85TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Dương (5/2019-3/2020) 

12. Tính toán độ không chắc chắn cho thuật toán không gian con đa cấp bậc nhanh (T2019-86TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lâm Xuân Bình (5/2019-5/2020) 

 

2018 - 2019

* Đề tài cấp Bộ, Quỹ NAFOSTED

1. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị máy nén 3 trục điều khiển từ động ứng dụng công nghề số phục vụ thí nghiếm cơ học đất, Bộ GD&ĐT. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (2018-03/2020)

2. Phát triển phần tử tấm/vỏ trơn tam giác 3 nút dựa trên kỹ thuật MITC để phân tích tuyến tính và phi tuyến kết cấu tấm/vỏ đồng nhất hoặc composite (107.02-2017.304), Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành (8/2018-3/2021)

3. Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm cải tiến dùng bê tông thường kết hợp với bê tông tính năng cao nhằm nâng cao sức chịu tải và độ bền của kết cấu với giá thành tốt (107.01-2017.322), Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (8/2018-)

* Đề tài cấpTỉnh

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng đầu neo đến sự làm việc chung giữa bêtông geopolymer và cốt thép (Vườn Ươm số 14/2018/HĐ-KHCN-VƯ), Sở KHCN Tp.HCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện (5/2018-5/2019)

* Đề tài cấp trường

1. Nghiên cứu ứng xử động và tĩnh của dầm composite nhiều lớp có điều kiện biên khác nhau (T2018-68TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Ngọc Dương (5/2018-5/2019)

2. Biến dạng phi tuyến của tấm chữ nhật đàn hồi chịu xô lệch xoắn (T2018-69TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Tấn Hùng (5/2018-5/2019)

3. Nghiên cứu dự đoán nhiệt độ bề mặt kết cấu áo đường mềm khu vực phía Nam (T2018-70TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (5/2018-5/2019)

4. Nghiên cứu ứng dụng vải địa kỹ thuật kết hợp đệm cát đẩy nhanh quá trình cố kết đất bùn lấn biển tỉnh Kiên Giang (T2018-72TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (5/2018-5/2019)  

5. Mô phỏng hành vi thoát hiểm bằng chương trình đa tác tử (T2018-73TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (5/2018-5/2019)

6. Nghiên cứu dùng sợi cacbon trong việc cải thiện khả năng tự cảm biến của bê tông tính năng cao (T2018-74TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (5/2018-5/2019)

7. Phân tích kết cấu tấm composite nhiều lớp theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bằng phần tử MITC3 có trường biến dạng trơn (T2018-75TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành (5/2018-5/2019) 

8. Mô hình hồi quy nhị phân đánh giá nguy cơ ngã cao khi thi công xây dựng công trình (T2018-75TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh (5/2018-5/2019)

9. Xây dựng chương trình hỗ trợ thiết kế và tự động hóa trong công tác triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu cho công trình dân dụng (T2018-48), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Bình (5/2018-3/2019)

10. Thiết kế chế tạo phần cơ khí cho máy kéo nén đúng tâm 80 kN (T2018-49), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Nguyễn Dũng (5/2018-3/2019)

 

2017 - 2018

* Đề tài cấp trường

1. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nút giao thông lên hoạt động của làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy bằng phương pháp mô phỏng (T2017-02TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (5/2017-5/2018)

2. Nghiên cứu dự đoán lún hằn vệt bánh xe trên đường tỉnh lộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh (T2017-03TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (5/2017-5/2018)

3. Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật được gia cường bê tông tính năng cao ở vùng chịu nén cực hạn (T2017-05TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Liêm (5/2017-5/2018)

4. Nghiên cứu cải tiến thiết bị thí nghiệm cắt đất trực tiếp ứng dụng công nghệ tự hóa trong đo đạc, xử lý số liệu và tính toán kết quả thí nghiệm (T2017-06TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (5/2017-5/2018)

5. Tính toán độ không chắc chắn cho thuật toán thưc hiện hệ thống riêng và thuật toán nhận dạng không gian con lọc trong tinh thể (T2017-07TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lâm Xuân Bình (5/2017-5/2018)

6. Phân tích kết cấu tấm có vết nứt bất kỳ bằng phương pháp nút ảo dùng phần tử MITC4 (T2017-08TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành (5/2017-5/2018)

 

2016 - 2017

* Đề tài cấp Bộ, Quỹ NAFOSTED

1. Phân tích ứng xử tĩnh, dao động và ổn định dầm và tấm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt khác nhau (107.02-2015.07), Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên (2016-2018)

* Đề tài cấp trường

1. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng đàn hồi chịu tải trọng động sử dụng phần tử đồng xoay (T2016-05TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm (1/2016-4/2017)

2. Phân tích kết cấu tấm, vỏ bằng phần tử MITC3 có trường biến dạng trơn (T2016-06TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Châu Đình Thành (1/2016-4/2017)

3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của sợi gia cường đến cường độ của bê tông geopolymer (T2016-07TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Hùng (1/2016-4/2017)

4. Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép thay thế cho cốt liệu lớn trong bê tông xi măng (T2016-10TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (1/2016-4/2017)

5. Phương pháp phát hiện ổ gà dựa trên dữ liệu hình ảnh (T2016-11TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (1/2016-4/2017)

6. Xây dựng chương trình mô phỏng sự hoạt động của các loại làn xe buýt trong môi trường xe gắn máy sử dụng hệ thống đa toán tử (T2016-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Tự (1/2016-4/2017)

7. Ứng dụng cọc xi măng đất trong gia cường chốt sạt lở bờ sông đồng bằng sông Cửu Long (T2016-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Đức (1/2016-4/2017)

8. Phân tích chuyển vị ngang của hệ tường vây kết hợp tường barrette trong quá trình thi công hố đào bằng mô hình Plaxis 3D (T2016-20), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương (1/2016-4/2017)

9. Thiết kế máy kéo nén đúng tâm 80 kN (T2016-32), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Nguyễn Dũng (1/2016-4/2017)


2015 - 2016

Đề tài hợp tác quốc tế

1. A nonlocal higher-order shear deformation beam theory with application to bending, buckling, and vibration of functionally graded nanobeams, Quỹ Newton Funds. Hợp tác với Faculty of Engineering and Environnment, University of Northumbria, UK. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Kiên (HCMUTE), TS. Võ Phương Thức (UK) (2015-2016)

2. Motorcycle, motor scooter, motorbike ownership and use in South East Asia city (IRG-28-2015)Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS). Hợp tác với Dr. Hiroaki Nishiuchi (Nagaoka University of Technology, Japan), Dr. Thakonlaphat Jenjiwattanakul (Siam University, Thailand),
Dr. Nguyen Cao Y (Hanoi University of Transport, Vietnam), Dr. Taslim Bahar (Tadulako University, Indonesia), Department of Bridge and Highway (HCMUT, Vietnam). (2015-2016)

* Đề tài cấp trường

1. Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ xảy ra lãng phí trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam (T2015-13TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Hà Duy Khánh (1/2015-4/2016)

2. Nghiên cứu ứng xử dầm sandwich chức năng (T2015-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Kiên (1/2015-4/2016)

3. Đánh giá kết quả tính toán độ cứng kết cấu áo đường từ FWD sử dụng phương pháp mô hình phần tử hữu hạn (T2015-15TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (1/2015-4/2016)

4. Xác định chu kỳ dao động chủ yếu của đất nền TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội từ kết quả thí nghiệm Microtremor (T2015-16TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Ngô Việt Dũng (1/2015-4/2016)

5. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp khớp dẻo sử dụng hàm dạng chuyển vị xấp xỉ đa thức bậc 5 (T2015-19TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm (1/2015-4/2016)

6. Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật của máy nén 3 trục và dụng cụ đo cho các thí nghiệm đất, đá có độ chính xác cao. Phương pháp cải biến máy nén 3 trục để thực hiện được thí nghiệm kéo trên mẫu đất, đá (T2015-44), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Sỹ Hùng (1/2015-4/2016)

7. Phân tích đường truyền tải trong cọc bằng thí nghiệm nén tĩnh kết hợp do biến dạng dọc thân cọc (T2015-45), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương (1/2015-4/2016)

8. Ứng dụng thuật toán bình sai lưới tự do trong đánh giá độ ổn định mốc cơ sở phục vụ quan trắc lún và ngang công trình (T2015-48), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1/2015-4/2016)

9. Đánh giá và lựa chọn loại mô hình toán phù hợp của plaxis trong tính toán thiết kế hố móng sâu (T2015-49), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Bình (1/2015-4/2016)

 

2014 - 2015

* Đề tài cấp trường

1. Phân tích ảnh hưởng của xô lệch xoắn đến ổn định của tấm chữ nhật đàn hồi (T2014-10TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Tấn Hùng (1/2014-4/2015)

2. Phân tích hiệu ứng biến dạng cắt đến tần số dao động và tải trọng ổn định tới hạn dầm composite chức năng (T2014-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Kiên (1/2014-4/2015)

3. Phân tích bậc hai phần tử đồng xoay bằng phương pháp khớp dẻo (T2014-17TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm (1/2014-4/2015)

4. Mô hình phát triển vết nứt có xét đến tính dính kết (T2014-18TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Anh Thắng (1/2014-4/2015)

5. Phân tích ảnh hưởng của mô hình nền đến dự báo chuyển vị và biến dạng hố đào sâu ổn định bằng tường chắn (T2014-34), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương (1/2014-4/2015)

6. Mô phỏng hoạt động cơ cấu phẳng (T2014-36), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hoàng Châu (1/2014-4/2015)

7. Phân tích và thiết kế hệ dầm cao bằng phương pháp giàn ảo (T2014-38), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Bình (1/2014-4/2015)

 

2013 - 2014

* Đề tài cấp Bộ, Quỹ NAFOSTED

1. Các phương pháp tính toán kết cấu tấm không đồng nhất, Quỹ NAFOSTED. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Kiên (2013-2015)

* Đề tài cấp trường

1. Nghiên cứu ứng dụng phế phẩm công nghiệp nhiệt điện để sản xuất vật liệu không nung thân thiện với môi trường (T2013-10TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Hùng (1/2013-4/2014)

2. Xác định môdun đàn hồi của các lớp vật liệu áo đường mềm từ kết quả thí nghiệm FWD (T2013-12TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lê Anh Thắng (1/2013-4/2014)

3. Mô phỏng số ảnh hưởng của nước lỗ rỗng đến ứng xử của bê tông bằng mô hình kết hợp phương pháp phần tử rời rạc (DEM) và phương pháp thể tích hữu hạn (T2013-14TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Tiếng (1/2013-4/2014)

4. Nghiên cứu ứng xử tấm và dầm phân lớp chức năng dưới tác dụng tải trọng cơ nhiệt (T2013-17TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Kiên (1/2013-4/2014)

5. Phân tích tĩnh và dao động tấm vật liệu FGM có vết nứt sử dụng phương pháp X-CSDSG3 (T2013-04GVT), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu (1/2013-4/2014)

6. Phân tích ứng xử động của tấm FGM bằng thuật toán 1D-IRBFN trong phương pháp không lưới (T2013-05GVT), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Công Luận (1/2013-4/2014)

7. Phân tích ứng xử của dầm FGM Timoshenko chịu tải trọng di động trong môi trường nhiệt (T2013-06GVT), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thế Trường Phong (1/2013-4/2014)

8. Thiết kế tối ưu thí nghiệm ma sát ứng dụng trong công nghiệp sử dụng quy trình nén đùn trực tiếp (T2013-07GVT), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Đức Thiện (1/2013-4/2014)

9. Phân tích phi tuyến dầm thép – bê tông liên hợp có xét đến ảnh hưởng tương tác bán phần bằng phương pháp vùng dẻo (T2013-27), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương Bình (1/2013-4/2014)

10. Xác định các tiêu chí đánh giá giải pháp thiết kế (T2013-28), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thanh Tú (1/2013-4/2014)

11. Xác định hệ số ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của nhóm cọc trong thiết kế móng cọc ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (T2013-29), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương (1/2013-4/2014)

12. Tính toán độ không chắc chắn cho phương pháp xác định không gian cấp dưới không chắc chắn (T2013-30), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Lâm Xuân Bình (1/2013-4/2014)

13. Bổ sung hệ quả vào hệ tiên đề tĩnh học để chứng minh, giải thích một số vấn đề cơ học (T2013-31), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Trần Trọng Hỉ (1/2013-4/2014)

14. Nghiên cứu chế taọ dầm thép phục vụ thí nghiệm uốn dầm bê tông cốt thép trên máy nén uốn bê tông (T2013-32), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Vương Thị Ngọc Hân (1/2013-4/2014)

15. Đo lường sự thỏa mãn trong công việc và đề xuất giải pháp động viên giảng viên ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (T2013-33), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khoa (1/2013-4/2014)

16. Xác định tốc độ thi công lắp dựng công trình bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước (T2013-34), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Cao Tín (1/2013-4/2014)

 

2012 - 2013

* Đề tài cấp trường

1. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Bê tông thân thiện với môi trường "Green concrete" trong các công trình xây dựng tại Miền nam - Việt Nam (T2012-10TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Hùng (1/2012-4/2013)

2. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp đa modes cho bài toán điều khiển bất ổn định khí động lực học của cầu cáp treo (T2012-12TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Huynh (1/2012-4/2013)

3. Phân tích phi tuyến khung phẳng thép - bê tông cốt thép liên hợp bằng phương pháp vùng dẻo (T2012-57), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương Bình (1/2012-4/2013)

4. Phân tích ứng xử phi tuyến dầm FGM Timoshenko trên nền đàn hồi Winkler chịu tải trọng điều hòa di động (T2012-58), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thế Trường Phong (1/2012-4/2013)

5. Phân tích dao động của tấm vật liệu phân lớp chức năng (FGM) bằng phương pháp không lưới sử dụng thuật toán nội suy hướng tâm 1D- IRBFN (T2012-59), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Trịnh Công Luận (1/2012-4/2013)

6. Phân tích sự phân phối nội lực tại các liên kết trong cấu kiện Bê tông cốt thép (T2012-60), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hậu (1/2012-4/2013)

7. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng chịu tải trọng động đất bằng phương pháp vùng dẻo (T2012-61), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm (1/2012-4/2013)

8. Phân tích ứng xử của tường vây trong tính toán thiết kế nhà cao tầng (T2012-63), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chúng (1/2012-4/2013)

9. Ứng dụng phần mềm Maple giải bài toán động học bằng phương pháp ma trận (T2012-64), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hoàng Châu (1/2012-4/2013)

10. Biến dạng của tấm tròn đàn hồi dưới tác dụng của nguồn nhiệt phân bố bên trong (T2012-65), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phạm Tấn Hùng (1/2012-4/2013)

 

2011 - 2012

* Đề tài cấp trường

1. Nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed bounday method) và ứng dụng để tìm các thông số khí động lực học của cầu cáp treo trong điều kiện thiếu hệ thống thí nghệm (T2011-19TĐ), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Huynh (1/2011-4/2012)

2. Ứng dụng đồ hoạ máy tính, xây dựng mô hình và khảo sát sự ăn khớp các bộ truyền bánh răng (T2011-70), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Tôn (1/2011-4/2012)

3. Xây dựng chương trình tính toán cơ học tấm composite bằng phương pháp PTHH (T2011-71), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Vương Thị Ngọc Hân (1/2011-4/2012)

4. Nghiên cứu sự suy giảm vận tốc siêu âm truyền qua môi trường BTXM, thiết lập mối tương quan thực nghiệm về cường độ BTXM xác định bằng phương pháp phá hoại mẫu và phương pháp không phá  hoại mẫu (T2011-72), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (1/2011-4/2012)

5. Ứng dụng phần mềm Geogebra trong dạy học môn nguyên lý -  chi tiết máy (T2011-73), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Dương Đăng Danh (1/2011-4/2012)

6. Phân tích kết cấu tường cứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (T2011-74), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Trang Tấn Triển (1/2011-4/2012)

7. Thiết kế mô phỏng máy bẻ góc chính xác (T2011-75), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn (1/2011-4/2012)

8. Xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng  công trình (T2011-76), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Đỗ Cao Tín (1/2011-4/2012)

9. Phân tích biện pháp thi công ép tĩnh kết hợp với khoan dẫn trong tính toán thiết kế nền móng nhà cao tầng (T2011-77), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chúng (1/2011-4/2012)

10. Những cơ sở căn bản trong việc thiết kế đồ dùng cho trẻ em (T2011-78), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Trương Minh Trí (1/2011-4/2012)

11. Cân bằng ROTO (T2011-79), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Văn Hữu Thịnh (1/2011-4/2012)

12. Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép cho các cấu kiện BTCT theo TCVN (T2011-80), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Lê Phương Bình (1/2011-4/2012)

13. Ứng dụng XFEM cho bài toán tấm nứt đàn hồi (T2011-81), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn (1/2011-4/2012)

14. Thiết kế và tính toán tối ưu dạng hình học cho cánh tản nhiệt tam giác (T2011-82), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn (1/2011-4/2012)

15. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng tính toán vết nứt (T2011-83), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Đỗ Văn Hiến (1/2011-4/2012)

16. Phân tích ổn định kết cấu với hệ thống phát chấn chất lỏng (T2011-84), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Phong (1/2011-4/2012)

17. Kiểm nghiệm độ bền của gang khi chịu kéo và uốn (T2011-85), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Nguyễn Dũng (1/2011-4/2012)

 

2010 - 2011

* Đề tài cấp trường

1. Phân tích trường ứng suất và biến dạng của tấm có vết nứt bằng phương pháp Element free Galerkin (EFG) (T2010-53), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Trang Tấn Triển (1/2010-4/2011)

2. Ổn định cầu nhịp dài 3000m bằng các cánh mỏng flaps (T2010-54), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: TS. Phan Đức Huynh (1/2010-4/2011)

3. Thiết kế, mô phỏng máy ráp vòng bi côn tự động (T2010-55), Trường Đại học SPKT TPHCM. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn (1/2010-4/2011)

2009 - 2010
* Đề tài cấp trường
1. Nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn Trung Quốc và Việt Nam trong tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, từ đó tiến đến việc tự động hóa thiết kế kết cấu công trình. Chủ nhiệm: Trần Tuấn Kiệt


2004 - 2005
* Đề tài cấp trường
1. Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng. Chủ nhiệm: Trần Tuấn Kiệt

 
 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:183,307

Tổng truy cập:2,796,784