TƯ VẤN SINH VIÊN


           
 
Chủ đề năm học 2021-2022: "Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE"                                                                     
Tác giả :

STT

Name

ĐT

Bộ môn

Email

1

TS Nguyễn Thế Anh

0937584292

Thi công & Quản lý xây dựng

ntanh@hcmute.edu.vn

2

Th.S Bùi Xuân Bách

0909092807

Kết cấu công trình

bachbx@hcmute.edu.vn

3

TS Lâm Xuân Bình

0766203832

Cơ học

binhlx@hcmute.edu.vn

4

Th.S Lê Phương Bình

0908520732

Cơ học đất & nền móng

binhlp@hcmute.edu.vn

5

Th.S Đỗ Thị An Bình

0908936698

Kiến trúc

dtabinh@hcmute.edu.vn

6

Th.S Ngô Việt Cường

0919890524

Kiến trúc

cuongnv@hcmute.edu.vn

7

Th.S Nguyễn Hoàng Châu

0939174386

Cơ học

chaunh@hcmute.edu.vn

8

TS Phan Thành Chiến

0768647671

Kết cấu công trình

chienpt@hcmute.edu.vn

9

TS Nguyễn Văn Chúng

0918920383

Cơ học đất & nền móng

chungnv@hcmute.edu.vn

10

TS Ngô Việt Dũng

0948402608

Kết cấu công trình

dungnv@hcmute.edu.vn

11

TS Nguyễn Ngọc Dương

0979892937

Kết cấu công trình

duongnn@hcmute.edu.vn

12

TS Nguyễn Minh Đức

0912327412

Cơ học đất & Nền móng

ducnm@hcmute.edu.vn

13

Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng

0989036730

Công trình giao thông

hangntt@hcmute.edu.vn

14

Th.S Vương Thị Ngọc Hân

0909639172

Cơ học

hanvtn@hcmute.edu.vn

15

TS Nguyễn Văn Hậu

0908270222

Kết cấu công trình

haunv@hcmute.edu.vn

16

Th.S KTS Bùi Ngọc Hiển

0903144041

Kiến trúc

hiennq@hcmute.edu.vn

17

TS.KTS Nguyễn Văn Hoan

0947078401

Kiến trúc

hoannv@hcmute.edu.vn

18

Th.S Phạm Huy Hoàng

0766 509 729

Kiến trúc

hoangph@hcmute.edu.vn

19

TS Phạm Tấn Hùng

0983236222

Cơ học

hungpht@hcmute.edu.vn

20

PGS.TS Phan Đức Hùng

0916548639

Cơ học đất & Nền móng

hungpd@hcmute.edu.vn

21

TS Nguyễn Sỹ Hùng

0984926376

Cơ học đất & Nền móng

sihung.nguyen@hcmute.edu.vn

22

PGS TS Phan Đức Huynh

0909999271

Cơ học

huynhpd@hcmute.edu.vn

23

TS Nguyễn Thanh Hưng

0912480947

Thi công & Quản lý xây dựng

nthung@hcmute.edu.vn

24

GS TS Nguyễn Trung Kiên

0933655425

Kết cấu công trình

kiennt@hcmute.edu.vn

25

TS Lê Trung Kiên

0902927890

Kết cấu công trình

kienlt@hcmute.edu.vn

26

TS Đào Duy Kiên

0935259925

Thi công & Quản lý xây dựng

kiendd@hcmute.edu.vn

27

TS Trần Tuấn Kiệt

0909982935

Kết cấu công trình

ttkiet@hcmute.edu.vn

28

PGS.TS Hà Duy Khánh

0932137148

Thi công & Quản lý xây dựng

khanhhd@hcmute.edu.vn

29

Th.S Nguyễn Văn Khoa

0903839433

Thi công & Quản lý xây dựng

khoanv@hcmute.edu.vn

30

Th.S Trần Ngọc Văn Khoa

0903092979

Kiến trúc

khoatnv@hcmute.edu.vn

31

TS Nguyễn Duy Liêm

0913171844

Công trình giao thông

liemnd@hcmute.edu.vn

32

TS Nguyễn Thị Bích Liễu

0938839657

Cơ học

lieuntb@hcmute.edu.vn

33 Th.S. Họa sĩ Lê Thị Thanh Loan   0938320253  Kiến trúc lttloan@hcmute.edu.vn
34  TS Trịnh Công Luận    Kết cấu công trình luantc@hcmute.edu.vn

35

Th.S Lê Thanh Phong

0908246502

Cơ học

phonglt@hcmute.edu.vn

36

TS Nguyễn Thế Trường Phong

0906321351

Kết cấu công trình

phongntt@hcmute.edu.vn

37

Th.S Lê Phương

0906639089

Cơ học đất & Nền móng

phuongle@hcmute.edu.vn

38

PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn

0903682514

Cơ học

sonnh@hcmute.edu.vn

39

TS.KTS Đỗ Xuân Sơn

0961330679

Kiến trúc

sondx@hcmute.edu.vn

40

TS Nguyễn Huỳnh Tấn Tài

0902884691

Công trình giao thông

tainht@hcmute.edu.vn

41

TS Trần Thanh Tài

0937650976

Kết cấu công trình

taitt@hcmute.edu.vn

42

Th.S Võ Đình Tấn

0918302088

Kiến trúc

vdtan@hcmute.edu.vn

43

TS Trần Văn Tiếng

0906792527

Cơ học đất & Nền móng

tiengtv@hcmute.edu.vn

44

Th.S Nguyễn Tổng

01682118923

Cơ học đất & Nền móng

tongn@hcmute.edu.vn

45

Th.S Nguyễn Thanh Tú

0946302160

Thi công & Quản lý xây dựng

tunt@hcmute.edu.vn

46

TS. Trần Vũ Tự

0937673652

Công trình giao thông

tutv@hcmute.edu.vn

47

TS Bùi Phạm Đức Tường

0903044230

Thi công & Quản lý xây dựng

tuongbpd@hcmute.edu.vn

48

PGS.TS Châu Đình Thành

0903092979

Kết cấu công trình

chdthanh@hcmute.edu.vn

49

PGS.TS Lê Anh Thắng

0938308076

Kết cấu công trình

thangla@hcmute.edu.vn

50

Th.S Trần Văn Thiên

0932 847629

Kết cấu công trình

thientv@hcmute.edu.vn

51

TS Phạm Đức Thiện

0949596128

Kết cấu công trình

phamducthien@hcmute.edu.vn

52

TS Đỗ Tiến Thọ

0344241876

Công trình giao thông

thodt@hcmute.edu.vn

53

TS Lâm Phát Thuận

0919750579

Cơ học

thuanlp@hcmute.edu.vn

54

Th.S Trang Tấn Triển

0936037397

Cơ học

trientt@hcmute.edu.vn

55

TS Phan Thành Trung

0913113478

Kết cấu công trình

trungpht@hcmute.edu.vn

56

Th.S Nguyễn Khoa Thanh Vân

0935551231

Kiến trúc

thanhvan.nkhoa@hcmute.edu.vn

57

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

0919196894

Văn phòng khoa

tuyet@hcmute.edu.vn

58

Nguyễn Thị Nhung

0918465600

Văn phòng khoa

nhungnt@hcmute.edu.vn

59

Th.S Đặng Thanh Tân

 

Cơ học

tandt@hcmute.edu.vn

60

PGS.TS.KTS Ngô Thám

 

Kiến trúc

ngotham.kt@gmail.com

61

Th.S Nguyễn Thị Kim Chung

 

Kết cấu công trình

 

62

Th.S Ngô Văn Liệu

 

Cơ học

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:183,277

Tổng truy cập:2,796,754